LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Viesi no Daugavpils

4. decembrī liceja latviešu valodas un literatūras skolotāji vadīja pieredzes apmaiņas nodarbības Daugavpils skolotājiem. Viesi atzinīgi novērtēja idejām bagāto pēcpusdienu, sakot paldies par bagātīgo izdales materiālu klāstu un idejām.

IMAG2871

Andris Krieķis dalījās pieredzē par skolēnu lasītprasmes veicināšanu, uzsverot skolēnu lomu, iepazīstoties ar jaunākajām grāmatām un “pašiem” izvēloties, ko lasīt.

IMAG2884

Lita Silova piedāvāja interesantas metodes darbā ar tekstu, piemēram, skolēni, kuriem ir laba ritma izjūta, var izveidot ritma pavadījumu tekstam un to atskaņot.  Skolotāja uzmanību velta  sīkās roku muskulatūras kustību attīstīšanai, kas veicina bērnu smadzeņu darbību un būtiski uzlabo runas prasmes.

IMAG2880

Jolanta Babrāne piedāvāja interesantas idejas domrakstu rakstīšanai, sasaistot to ar patriotisko audzināšanu, kā arī demonstrēja radošu pieeju dzejas izpētē un interpretācijā. Kolēģes no Daugavpils ar interesi aplūkoja skolēnu darbus, kas atklāj viņu radošumu.

IMAG2872

Savukārt Inese Lāčauniece parādīja interesantu pieeju, kā strādāt ar tekstu, kad tas jau ir izlasīts, kā veiksmīgāk skolēniem palīdzēt atrast tekstos dažādus valodas līdzekļus.

IMAG2875

Iveta Vīduša, stāstot par savu pieredzi, akcentēja sadarbību ar vecākiem, viņu atsaucību un līdzdarbošanos mācību procesā.

IMAG2881

Signe Ābola piedāvāja mācību materiālus Aspazijas daiļrades un personības izpētei.

IMG_1087
Atsauksmi par pieredzes apmaiņas braucienu var izlasīt: https://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/piektdienas-pecpusdiena-%E2%80%93-veiksmigs-laiks-lai-smeltos-idejas