LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Valsts svētki licejā

Latvijas simtgades svinībās Rīgas Franču licejā viesojās banku speciāliste, grāmatu autore un dzīves garšu speciāliste Ilze Jurkāne. Viņas māte Anna Pētersone- Auzere ir liceja 1941.gada absolvente. Ilze Jurkāne licejam uzdāvināja trimdas mākslinieka Fridriha Milta gleznoto ,,Elles ķēķa” mūzas un kādreizējās Rīgas Franču liceja skolotājas Lauras Tīlikas portretu. Pēc svinīgajām svētku brokastīm Ilze Jurkāne tikās ar 12.c klases jauniešiem, lai pārrunātu savas dzimtas un kādreizējo licejistu likteņus, lai iedvesmotu nozīmīgām izvēlēm dzīvē un liktu apzināties savu piederību Latvijai. 

Iveta Vīduša 

 

8.c un 11.b klasei bija iespēja tikties ar Rīgas Franču liceja absolventu un politiķi Edvardu Smiltēnu, kurš dalījās pieredzē, kas ir politika un kāpēc tajā ir vērts iesaistīties un darboties.

Meklējot kopīgi ar skolēniem atbildes uz dažādiem jautājumiem, izveidojās interesanta saruna un nostiprinājās pārliecība, ka savu valsti veidojam mēs paši, un tieši mūsu izvēles un mūsu darbi ir tās nākotnes pamatā.

Evi Daga-Krūmiņa

 

10.c klases skolniece Nikolīna Rūtenberga, kura šobrīd mācās Edžertonas vidusskolā Minesotas štatā ASV, prezentē Latviju un stāsta par simtgades pasākumiem saviem jaunajiem klasesbiedriem.

Diāna Ķezbere

 

9.c klase apmeklēja Jāņa Akuratera muzeju, lai iepazītos ar rakstnieka dzīvi un daiļradi, jo viņa vārds cieši saistīts ar Latvijas valsts tapšanu 1918. gadā. Jānim Akurateram ļoti patikusi arī  franču kultūra un māksla, tāpēc 9.c klases skolēni muzejā skandēja  gan paša Jāņa Akuratera dzeju, gan dzejoļus franču valodā, bet  Kristiāna un Elza sirsnīgo noskaņu papildināja ar latviešu komponistu klavierskaņdarbiem.

Signe Ābola

 

7.a un 7.c klases skolēni, tuvojoties valsts simtgadei, izmēğināja savus radošos vārdus un pacietīgos rokas vilcienus, lai sacerētu un glītrakstā pierakstītu “100 vārdus Latvijai”. Piektdien, svētku dienā skolā, jaunieši tikās ar mākslinieci Gundegu Muzikanti. Viņa ne tikai pastāstīja, kāds ir grāmatas ilustratores darbs, bet arī palīdzēja ikvienam izveidot vienu īpašu lappusi, kur teksts un vizuālais noformējums veido vienotu stāstu.

Lita Silova, Inese Lāčauniece

 

4.b klase kopā ar ģimenēm un klases audzinātāju tikās “Lukturīšu darbnīcā”, kad kopā gatavojās svētkiem. Ikkatram bija iespēja radīt savu unikālo svētku lukturīti, kurā iedegt svecīti par godu Latvijas simtgadei. Svētki gaisā un mūsu sirdīs!

Vitnija Kokoreviča

 

Arī 4.c klases skolēni darbojās “Lukturīšu darbnīcā”, gatavojot sev svētku lukturīšus. Savas zināšanas par Latviju viņi pārbaudīja spēlē “Es mīlu Tevi, Latvija”.

Lana Bikavniece

 

1.a klase kopā ar skolotāju Santu Brovacku un Eviju Riganču visas dienas garumā izzināja Latviju, tās simboliku, tradīcijas un vēsturi. Visi kopīgi nogaršoja arī vienu no Lāčplēša spēka avotiem – rupjmaizi ar medu. Svētku dienā bērni apmeklēja bibliotēku, un bibliotekāre viņus iepazīstināja ar grāmatām, kas var palīdzēt izzināt Latviju. Īpaši interesanta skolēniem šķita grāmata, kurā skatāmi Lāčplēša ordeņi. Bērni iepazinās ar simtgades akciju “Cimdotā Latvija”, ejot rotaļās, un noskatījās arī vienu no simtgades multfilmām “Bize un Neguļa”. Svētku noslēgumā visi baudīja svētku koncertu un mielastu.

Santa Brovacka