LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Sveicam zinātniski pētniecisko darbu konkursa “Osta pilsētai” laureātus!

Rīgas Brīvostas 815. jubilejas zīmē organizētais zinātniski pētniecisko darbu konkurss “Osta pilsētai” šoruden norisinājās jau astoto reizi. Tajā  pārliecinoši startēja Rīgas Franču liceja komandas.

Pirmo vietu ieguva Elizabete Laiviņa un Linards Daugavietis. Komanda aizstāvēja savu pētījumu par Rīgas Brīvostas teritorijā esošo komersantu ietekmi uz gaisa kvalitāti, gaisa piesārņojumu mazinošo aktivitāšu apsekošanu un kreatīviem priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai un videi draudzīgāku darbību veicināšanai.

“Komandas veiksmes atslēga bija precīzas un šauras tēmas izvēle, kas pamatīgi izpētīta, turklāt sniegtie priekšlikumi un novitātes ir reāli ieviešamas Rīgas Brīvostas darbībā. Kopumā jūtu, ka skolēnu ambīcijas aug un aug arī darbu kvalitāte,” tā par skolēnu sniegumu izsakās Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedras lektore Kristīne Bērziņa.

Otro vietu ieguva Zane Grēta Grants un Daniels Šterns (Rīgas Valsts 2.ģimnāzijas skolnieks), viņi prezentēja biznesa ideju sapropeļa iegūšanas attīstīšanā un tā eksporta veicināšanā caur Rīgas Brīvostu. Šo ideju īpaši atzinīgi novērtēja pirmā “Osta pilsētai” studentu konkursa uzvarētāja un SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” vides speciāliste Anete Zvaigzne, kas mudināja jauniešus neapstāties pie zinātniskā darba izstrādes un nākotnē šo biznesa ideju realizēt dzīvē, uzsverot, ka sapropelis ir Latvijas zelts un tā eksporta potenciāls ir reāls.

Konkurss notika divās kārtās. Pirmajā kārtā skolēni iesniedza rakstu darbus par dažādām ar ostu saistītām tēmām, savukārt finālā risinājās komandu sacensība: labāko darbu autori uz vietas prezentēja un aizstāvēja savas idejas kompetentas žūrijas priekšā. Tās sastāvā bija žūrijas komisijas priekšsēdētāja un Rīgas Brīvostas Sabiedrisko attiecību departamenta direktore Anita Leiškalne, Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautiskās ekonomikas un biznesa katedras lektore Kristīne Bērziņa, Dr.sc.ing., profesors, Latvijas Jūras akadēmijas rektors Jānis Bērziņš un pirmā studentu konkursa „Osta pilsētai” uzvarētāja, RTU Vides zinātnes maģistrantūras studente, SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” Vides speciāliste Anete Zvaigzne.

Pateicība skolotājai Diānai Bergai par skolēnu sagatavošanu konkursam!

Pilns teksts www.rop.lv