LAT FRA ENG

Vārda svētki:

SVEICAM ZINĀTNISKI PĒTNIECISKO DARBU KONFERENCES LAUREĀTUS!

1. vietas ieguvēji

Gustavs Baumanis, Kriššjānis Auziņšš, skolotāja B. ŠŠķēle

Anna Marija Fīrere, Annija Daugaviete, skolotāja Dz. Ķīse

Anete Mežule, Ivita Rogule, skolotāja M. Ruķere

Arta Raituma, skolotāja L. Silova

Elizabete Vērmane, skolotāja S. Dragone

Katrīna Bašštika, skolotājs A. Krieķis

Monta Kate Zviedre, skolotāja T.Kunda

Amanda Dolgā, Ingars Lukošševičs, skolotāja B. ŠŠķēle

Marta Riekstiņa, skolotāja E. Daga-Krūmiņa

Ieva Elizabete Brudne, Elīza Viļuma, skolotāja M. Ruķere

Elza Vancoviča, skolotāja D. Bērziņa

Anna Elizabete Adiņa, skolotāja I. Misāne

Edvards Rutkis, skolotājs K. Zellis

Kriššjānis Rudus, skolotāja I.Misāne

2. vietas ieguvējas

Jana Līkuma, Lauma Ziedone, skolotāja M. Ruķere

Sindija Bērziņa, skolotāja I. Murāne

3. vietas ieguvēja

Elīza Elizabete Ramza, skolotāja E. Rozentāle