LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Sveicam Valsts franču valodas 45.olimpiādes trešās kārtas uzvarētājus!

5.-6.spec. klases

1.vieta Elīnai Vilderei

2.vieta  Nikolīnai Rūtenbergai

3. vieta Ievai Baltajai; Karīnai Beitelei

Atzinība Emīlijai Šakarei;  Ievai Knokai

7.-8.spec.klases

1. vieta Leo Kruglikovam

2. vieta  Ērikam Dekonekam

3. vieta Anetei Stakinovai

Atzinība Sintijai Lapiņai; Annai Lazdiņai

9. spec.klases

1. vieta Valērijai  Budo

2. vieta Katrīnai Karlivānei ;  Dominikai Misus

3. vieta Rihardam Rudovskim

10.-12.spec.klases

1. vieta Elizabetei Laiviņai

2. vieta Laumai Ziedonei

3. vieta  Krišjānim Rudum

Atzinība  Rimmai Levinai;  Artai Raitumai

10.-12. 3.svešvaloda

Atzinība Edvardam Rutkim

Paldies skolotājām –  Mārītei Alksniņai, Lienei Birkmanei – Apīnei ,  Ilonai Gargažinai,  Laurai Kampenusai, Betijai Kokorevičai,  Diānai Ķezberei, Intai  Murānei, Vinetai Rūtenbergai –   par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!