LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Sveicam skolas matemātikas olimpiādes 9. – 12. kl. uzvarētājus!

1.vieta        

Rāciņš Olavs (9.A)

Bičevska Katrīna (11.C)

Kambala Dārta Kamilla (11.C)

Laiviņa Elizabete (12.C)

 

2.vieta

Rekšņa Agnese (9.B)

Ulmanis Rūdolfs (9.B)

Čižikovs Maksims (9.B)

Balodis Deivids (10.A)

Puzarele Anda (10.C)

Tipaldi Čiro Federiko (11.C)

Zvīne Madara (12.C)

Gailītis Kaspars (12.C)

 

3.vieta

Ukass Emīls (9.B)

Bagucka Paula (9.A)

Stakinova Anete Paula (9.A)

Konošonoka Sofija (10.C)

Kursīte Frančeska (10.C)

Daugavietis Linards (11.C)

Jurjāns Miks Krišjānis (12.C)

Muzikants Valters Liberts (12.C)

 

Atzinība

Kotoviča Patrīcija Paulīne (10.C)

Vikmanis Armands (11.C)

Kamergrauzis Andris (11.C)

Petersena Elisabete (12.C)

Sūniņš Markuss (12.C)