LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Sveicam sākumskolas vizuālās mākslas olimpiādes laureātus!

1.klase

1.vieta  Aurēlijai Kotānei, Laimai Balcerei

2.vieta  Mikum Birzniekam – Jāgerim

3.vieta  Tabitai Turkai

Atzinība  Olīvijai Findlejai, Kjārai Želubovskai,  Regīnai Greidānei

2.klase

1.vieta  Elzai Liepai, Annai Dombrovskai

2.vieta  Dārtai Balcerei, Emīlam Bērziņam

3.vieta  Karlīnai Vilciņai

Atzinība  Elīzai Mikenai, Loretai Mūzei, Gustavam Zustam, Luīzei Zelmenei, Beatrisei Briedei

3.klase

1.vieta  Elizabetei Zaumanei

2.vieta  Dārtai Mitko

3.vieta  Amandai Krampužai, Esterei Liepai

Atzinība   Laurai Gaigalniecei, Emīlijai Apinei, Ancei Pommerei, Annijai Feldbergai, Annijai Upītei, Sofijai Ponomarjovai, Oto Krāsonam

4.klase

1.vieta  Mijai Meždreijai

2.vieta  Annijai Bendzulei

3.vieta  Luīzei Spāģei, Elizabetei Beātei Putniņai

Atzinība   Anetei Viziņai, Annai Kipļukai, Adelei Ustupai, Agatei Garbarei, Alvim Soboļevam, Annai Kleperei, Sabīnei Vaganovai