LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Sveicam Rīgas pilsētas franču valodas 46. olimpiādes 2. posma uzvarētājus!

  1. vieta

Laurai Seleckai 5.kl.

Leo Krugļikovam 8.kl.

Olavam Rāciņam 9.kl.

Katrīnai Bičevskai 11.kl.

Elizabetei Laiviņai 12.kl.

Zanei Grētai Grants 12.kl.

2. vieta

Alisei Muravjovai 5.kl.

Karīnai Kārkliņai 5.kl.

Nikolīnai Lotei Rūtenbergai 7.kl.

Oskaram Stinkam 9.kl.

Valērijai Budo 10.kl.

Evelīnai Možeitovicai 10.kl.

Elizabetei Gailei 12.kl.

3.vieta

Viktorijai Greidānei 5.kl.

Mariannai Griķei 8.kl.

Sabīnai Novickai 9.kl.

Katrīnai Štēbelei 12.kl.

Atzinība

Milai Oborenko 5.kl.

Rolandam Frīdemanim 5.kl.

Patrīcijai Jukšai 7.kl.

Erikam Ernestam Dekonekam 8.kl.

Rūdolfam Ulmanim 9.kl.

Asnātei Neimanei 12.kl.

Paldies skolotājām: Diānai Ķezberei, Natālijai Servo, Lienei Apinei – Birkmanei, Intai Murānei, Irinai Makarovai, Ilonai Gargažinai.