LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Sveicam Latvijas 39.skolēnu zinātniskās konferences laureātus!

1.pakāpe

Elizabetei Vērmanei par darbu Imagery in J.R.R.Tolkien’s ,,the Hobbit” as a Tool to Reveal the Development of a Common Person into a Hero. Darba vadītāja – skolotāja Sanita Dragone.

 Amandai Dolgajai, Ingaram Lukoševičam par darbu Modificēto ceolītu NaA,NaX un klinoptilolīta jonu apmaiņas un ūdeņraža adsorbcijas iespēju izpēte.  Darba vadītāji  – skolotāja Biruta Šķēle, Pēteris Lesničenoks.

2.pakāpe

Sindijai Bērziņai  par darbu  La notion d’ Utopie chez Voltaire et Thomas More. Darba vadītāja – skolotāja Inta Murāne.

Katrīnai Baštikai  par darbu  Logotipu uztvere un atpazīšana vecākajā pirmskolas vecumā (5-6 gadi). Darba vadītājs – skolotājs Andris Krieķis.

Edvardam Rutkim  par darbu  Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Valsts Drošības komitejas mantojuma diskurss Latvijas medijos. Darba vadītājs – skolotājs Kaspars Zellis.

Martai Riekstiņai  par darbu  Eitanāzijas ieviešana Latvijā: par un pret argumenti. Darba vadītāja – skolotāja Evi Daga-Krūmiņa.

3.pakāpe

Artai Raitumai  par darbu Vizualizācijas modeļi Laimas Muktupāvelas romānā ,,Cilpa”.  Darba vadītāja – skolotāja Lita Silova.

Krišjānim Rudum  par darbu Trimdas latviešu attieksme pret Padomju Latviju: sadarboties vai noliegt? (1945-1985) Darba vadītāja – skolotāja Ināra Misāne.

 Annai Marijai Fīrerei, Annijai Daugavietei  par darbu Pentamino W bloķēšana nxn rūtiņu kvadrātos. Darba vadītāji – skolotāja  Dzintra Ķīse, Andrejs Cibulis.

Gustavam Baumanim, Krišjānim Auziņam  par darbu Grafēna iegūšana un pielietojums elektrovadošu klājumu izveidē. Darba vadītāji – skolotāja Biruta Šķēle, Pēteris Lesničenoks.

Elzai Vancovičai  par darbu  Katjonu amfifīlu 1,4-dihidropirīna atvasinājumu veidoto nanoagregātu pētījumi. Darba vadītāji – skolotāja Dace Bērziņa, Kārlis Pajuste.