LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Skolēnu sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs

Rīgas pilsētas latviešu valodas un literatūras 43. olimpiādes 2. posma 11. – 12. klašu uzvarētāji

1.vieta

Čiro Federiko Tipaldi (12.klase)

Dārta Kamilla Kambala (12. klase)

Emīlija Morica (11.klase)

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Inese Lāčauniece un Signe Ābola.

 

Rīgas pilsētas franču valodas 47. olimpiādes 2. posma 5.- 12. klašu uzvarētāji

1. vieta    Justam Municam, Nikolīnai Rūtenbergai, Leo Krugļikovam, Katrīnai Bičevskai

2. vieta    Mikam Allikam, Almai Štēbelei, Gretai Stjadei, Anitai Olavai

3. vieta     Alisei Brizgo, Viktorijai Greidānei, Laurai Katrīnai Seleckai, Kristīnei Krūmiņai, Beātei Baugai, Sintijai Lapiņai, Oskaram Stinkam, Rimmai Levinai, Anetei Rēzijai Bērziņai

Atzinība    Katrīnai Paulai Dīringai, Ievai Knokai, Martai Kilēvicai, Erikam Ernestam Dekonekam, Mariannai Griķei, Rihardam Karlauskim, Valērijai Budo

Par ieguldīto darbu skolēnu sagatavošanā olimpiādei pateicība skolotājām: Diānai Ķezberei, Natālijai Servo, Intai Murānei, Mārītei Alksniņai, Lienei Apinei- Birkmanei, Ilonai Gargažinai.

 

Bioloģijā

2. vieta  Antuanetei Sniķerei – 9.a

Frančeskai Elzai Ozolai – 9.a

Izabellai Rumkovskai – 9.b

Oto Poišam -11.c

3.vieta  Leo Krugļikovam – 9.b

Andrim Kamergrauzim – 12.c

Atzinība   Erikam Ernestam Dekonekam – 9.a

Pateicamies skolotājai Maijai Ruķerei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.

Vēsturē

1.vieta Gretai Rebekai Stjadei – 9.a

Erikam Ernestam Dekonekam – 9.a

2. vieta Katrīnai Rudui – 9.a

3. vieta Antuanetei Sniķerei – 9.a

Frančeskai Putniņai – 9.b

Reinim Valteram Krūmiņam  – 9.a

Čiro Federiko Tipaldi – 12. c

Atzinība Erlendam Oto Putniņam – 9.a
Anitai Megijai Miķelsonei –   9.a
Ivaram Patrikam Bitem – 12.c

Paldies skolotājām –  Aijai Kļaviņai,  Inārai Misānei – par skolēnu sagatavošanu olimpiādei.