LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Latvijas skolu reitings 2020

Lielo skolu grupā Rīgas Franču licejs ierindojies 4. vietā.

SKOLĒNU MĀCĪBU SASNIEGUMI 2019./2020. MĀCĪBU GADĀ

RFL skolēnu mācību sasniegumi 2018./2019.m.g.

Valsts diagnosticējošie darbi 3. klase (%)

Mācību priekšmets 3.a 3.b 3.c 3.d Vidēji RFL Vidēji Rīga
Latviešu valoda 84 83,47 82,5 82,6 82,54 76,49
Matemātika 89 85 79 85 85,55 79,99

Valsts diagnosticējošie darbi 6. klase (%)

Mācību priekšmets 6.a 6.b 6.c Vidēji RFL Vidēji Rīga
Latviešu valoda 72,66 67,79 76,76 70,92 65,84
Matemātika 58,4 65,38 61,1 62,99 61,09
Dabaszinības 67,41 68,43 72,39 69,47 62,03

 

Valsts pārbaudes darbi 9. klase (%)

Mācību priekšmets 9.a 9.b 9.c Vidēji RFL  Vidēji valstī 
Latviešu valoda 6,35 7,11 7,16 72,11 64,39
Matemātika 6,35 5,94 6,52 64,32 55,70
Franču valoda 6,5 6,78 6,96 68,71 68,71
Latvijas vēsture 6,13 6,89 6,52 68,20 63,01

2018./2019.m.g. CE rezultāti 12. klasē (apguves līmenis %)

Mācību priekšmets

Kopvērtējums Licejā

Kopvērtējums pēc skolas tipa (vidusskolas)

Kopvērtējums pēc urbanizācijas  (Rīga)

Kopvērtējums valstī

Franču valoda

69,1

69,1

69,1

69,1

Angļu valoda

82,5

65,4

66,1

62,7

Krievu valoda

85,2

76,3

79,1

74,4

Latviešu valoda

62,4

59,9

49,8

49,9

Matemātika

41,1

36,5

37,2

32,7

Latvijas un pasaules vēsture

78,7

59,1

45,7

41,3

Fizika

44,1

43,7

39,1

37,5

Bioloģija

59,9

54,5

59,7

57,1

Rezultāti skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē valstī 2018./2019.m.g. 

http://www.rfl.lv/wp-content/uploads/2019/09/zpd_sasniegumi_valsts_konference_2018_2019.pdf

Rezultāti mācību priekšmetu valsts olimpiādēs 2018./2019.m.g. 

https://www.rfl.lv/wp-content/uploads/2019/09/valsts_olimpiades_2018_2019.pdf

RFL skolēnu mācību sasniegumi 2017./2018.m.g.

Skolēnu sasniegumi valsts diagnosticējošajos darbos ( apguves līmenis procentos)

Klase Latviešu valoda Matemātika Dabaszinības
3. klases 81.6 80.2  
6. klases 74.42 75 77


Valsts pārbaudes darbos, beidzot 9. klasi
( vidējais vērtējums ballēs)

Latviešu valoda Matemātika Svešvaloda (franču valoda) Latvijas  vēsture
7,5 7,25 7,25 7,7

CE rezultāti 12. klasē (apguves līmenis %)

  Kopvērtējums licejā Kopvērtējums pēc skolas tipa (vidusskolas) Kopvērtējums pēc urbanizācijas (Rīga) Kopvērtējums valstī
Latviešu valoda 75.41 53.7 52.8 52.6
Franču valoda 67.21 68.1 67.9 67.9
Angļu valoda 87.63 64.4 65.3 61.9
Krievu valoda 76.63 71.5 74.4 70.3
Matemātika 44.96 38.8 38.1 34.6
Latvijas un pasaules vēsture 72.05 57.6 42.4 40
Bioloģija 66.5 58.5 65.3 60.8
Fizika 36.07 42.5 43.7 39.8
Ķīmija 90 61.1 65.1 61.5

Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniski pētnieciskajā konferencē valstī 2017./2018.m.g.                                                     https://www.rfl.lv/wp-content/uploads/2019/02/olimpiādes.pdf

RFL skolēnu mācību sasniegumi 2016./2017.m.g.

1.Skolēnu sasniegumi valsts diagnosticējošajos darbos ( apguves līmenis procentos)

Klase Latviešu valoda Matemātika Dabaszinības
3. klases 87,28 79,59  
6. klases 79,39 67,33 63,16


2. Valsts pārbaudes darbos, beidzot 9. klasi
( vidējais vērtējums ballēs)

Latviešu valoda Matemātika Svešvaloda (franču valoda) Latvijas  vēsture
7,55 7,1 7,11 8,18

3.Centralizēto eksāmenu rezultāti 12. klasē

Centralizēto eksāmenu rezultāti

4. Liceja skolēnu sasniegumi zinātniski pētnieciskajā darbā valstī  2016./2017.m.g.

Zinātniski pētnieciskie darbi valstī

5. Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs valstī.

Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs