LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Rīgas Franču liceja teātra pulciņa sasniegumi XII Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā “… un es iešu un iešu!”

Deju kolektīva “Auseklītis” skates rezultāti

RĪGAS FRANČU LICEJA deju kolektīvs “Auseklītis” ir uzsācis savu ceļu, gatavojoties 2020.gada XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem.

2. un 3.aprīlī visas deju kolektīva grupas rādīja savu sniegumu gaidāmo svētku lielkoncerta „Saule vija zelta rotu” Rīgas pilsētas repertuāra apguves pārbaudes skatēs,  kurās guva augstus panākumus un no žūrijas saņēma atzīstamus vērtējumus. Esam patiesi priecīgi un gandarīti!

1.kl. grupa ieguvusi Augstāko pakāpi (47 punkti)

2.-3.kl. A grupa ieguvusi I pakāpi  (43,7 punkti)
2.-3.kl. B grupa ieguvusi I pakāpi (44,2 punkti)

4.-5.kl. grupa ieguvusi Augstāko pakāpi (48,5 punkti)

6.-7.kl. grupa ieguvusi Augstāko pakāpi (46 punkti)

7.-10.kl. grupa ieguvusi Augstāko pakāpi (46,3 punkti)

Lepojamies ar mūsu lielajiem un mazajiem auseklīšiem un sakām sirsnīgu paldies skolotājiem:
IEVAI JUNDZEI
KASPARAM BRAUNAM
SARMĪTEI PLAUDEI

05.04.2019.

Lepojamies!

Š.g. 15. februārī Rīgas Franču liceja 3. – 4. klašu vokālais ansamblis pārstāvēja liceju vokālās mūzikas konkursā “Balsis 2019”, iegūstot I pakāpes diplomu.

Konkursa repertuārā bija jāiekļauj viena sava kultūrvēsturiskā novada tautasdziesma un otra – ar mūsdienu izteiksmes līdzekļiem. Trešā – brīvas izvēles dziesma. Divām no dziesmām obligāti bija jābūt a cappella (bez pavadījuma), kas prasa no dziedātājām papildus darbu ar vokālu un intonāciju, jo visām dziesmām jābūt daudzbalsīgām.

Pēc konkursa meitenes atzina, ka mēģinājumi dziedātājas ir saliedējuši un papildus mēģināt brīvdienās ir interesanti un jautri. Lielākajai daļai meiteņu šī bija pirmā uzstāšanās konkursā, tāpēc pēc tā pat nedaudz dižojās, ka pārstāvējušas liceju nozīmīgajā pasākumā.

Diriģente Dace Melvere

 

Lepojamies!

Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkursā “Dziesmai būt!” Rīgas Franču liceja 5.-9.klašu meiteņu koris (diriģentes Liene Batņa, Dace Melvere) ir ieguvis 1.pakāpes diplomu un 1.vietu ar 45,8 punktiem.

No sirds apsveicam!

 

Lepojamies!

Rīgas 5.-9.klašu un 5.-12.klašu meiteņu koru konkursā “Dziesmai būt” Rīgas Franču liceja 5.-9.klašu meiteņu koris ir saņēmis 1.pakāpes diplomu.

Diriģentes Liene Batņa un Dace Melvere.

 

 

Lepojamies!

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē  Rīgas Franču liceja deju kolektīva “Auseklītis” 3.-4.klašu grupa  ieguva augstāko pakāpi un 1.vietu Rīgā savā vecuma grupā. 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē  B grupā Rīgas Franču liceja deju kolektīvs “Auseklītis”  ieguva augstāko pakāpi

Paldies par ieguldīto sirds darbu vadītājai I.Pētersonei-Lazdānei, skolotājam K.Braunam, koncertmeistarei S.Plaudei! 

Interešu izglītības sasniegumi 2016./2017.m.g.

Nr.p.k. Pasākuma nosaukums Iegūtais tituls/ nominācija/ pakāpe/vieta
1. 1.-2.klašu kora uzstāšanas RFL jubilejas koncertā kultūras pilī “Ziemeļblāzma”  
2.

5.-9.klašu meiteņu korim dalība koru skatē konkursā “Rīgas gailis”

Uzstāšanās RFL jubilejas koncertā

1.pakāpe
3.

Rīgas vispārizglītojošo izglītības iestāžu zēnu koru skate

Uzstāšanās RFL jubilejas koncertā

1.pakāpe
4.

Jauktā kora “Mēs lidosim” dalība vidusskolu jaukto koru festivālā “Kalniem pāri”  Valmierā

Uzstāšanās RFL jubilejas koncertā

 
5.

Deju kolektīvam “Auseklītis” III Rīgas izglītības iestāžu deju svētku “Trejdeviņi gaismas tilti” skate

Uzstāšanās RFL jubilejas koncertā

Augstākā pakāpe