LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Rīgas reģiona un Rīgas izglītojamo zinātniskās konferences 2017 rezultāti

Augstākā pakāpe

Katrīnai Bičevskai (konsultante S. Dragone); Čiro Federiko Tipaldi (konsultante I.Lāčauniece)

Pirmā pakāpe

Dārtai Kamillai Kambalai (konsultante I.Lāčauniece); Laurai Šūmanei (konsultante T. Kunda);

Ievai Esterei Barkānei (konsultante I.Vīduša);  Andrim Kamergrauzim un Libertai Stomai (konsultante M. Ruķere);

Kristiānai Imšai (konsultante B. Šķēle); Anetei Rēzijai Bērziņai (konsultante I.Vīduša);

Martai Adlerei (konsultante D. Berga); Dāvim Namsonam un Martia Mitko (konsultante R. Caunīte);

Luisam Alenam Balodim un Patrikam Ivaram Bitem (konsultante D. Bērziņa)

Otrā pakāpe

Karīnai Paulei (konsultante I.Lāčauniece); Beātai Talabajevai (konsultante N. Teļminova);

Linardam Daugavietim un  Andrim Gudiņam (konsultante B. Šķēle); Armandam Vikmanim un Anitai Amālijai Olavai (konsultante B. Šķēle)

Trešā pakāpe

Terēzei Lindai Balodei un  Evelīnai Dolgei (konsultante D. Berga)