LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Vīzija, misija, vērtības

Liceja vīzija – “No tradīcijām līdz izcilībai!”

Liceja vīzija  par izglītojamo –  lietpratīgs skolēns, kas mērķtiecīgi veido savu profesionālo nākotni, ar prieku un interesi padziļina zināšanas, izpratni un prasmes, nostiprina vērtības un tikumus,  sociāli atbildīgi līdzdarbojas sabiedrības un Latvijas labā.

Liceja misija – radošas, atbildīgas un rīcībspējīgas personības pilnveide labvēlīgā un iniciatīvu atbalstošā skolas vidē

Liceja pamatvērtības – tradīcijas, sadarbība, atbildība, pašiniciatīva, radošums, izcilība.

Liceja darbības mērķis ir veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina vispārējās izglītības programmās noteikto mērķu sasniegšanu.