LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Liceja vadība

Vineta Rūtenberga
direktore, angļu valodas, franču valodas  skolotāja, Dr. philol.

Ilze Butkus
direktores vietniece izglītības jomā 1.-6.kl., Mg. math.

Ilze Dedumiete
direktores vietniece izglītības jomā 7.-12.kl., Mg.hist., Mg.sc.admin.

Ilze Mateviča
direktores vietniece izglītības jomā 1.-6.kl., sākumskolas skolotāja, Mg. paed.

Ilona Stepena
direktores vietniece izglītības jomā 7.-12.kl., Bc. paed.

Iveta Pētersone-Lazdāne
direktores vietniece interešu izglītības jomā, Mg.art.

Jānis Seikstulis
direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā jomā

Vadības pieņemšanas laiki

Liceja vadībai pieņemšanas laiks pēc pieraksta, saskaņojot ar sekretāri pa tālruni 67474156.