LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Liceja vadība

Vineta Rūtenberga
direktore, angļu valodas, franču valodas  skolotāja, Dr. philol.

Ilze Butkus
direktores vietniece izglītības jomā 1.-6.kl., Mg. math.

Ilze Dedumiete
direktores vietniece izglītības jomā 7.-12.kl., Mg.hist., Mg.sc.admin.

Ilze Mateviča
direktores vietniece izglītības jomā 1.-6.kl., sākumskolas skolotāja, Mg. paed.

Ilona Stepena
direktores vietniece izglītības jomā 7.-12.kl., Bc. paed.

Liene Frīdberga

direktores vietniece audzināšanas un interešu izglītības jomā, dizaina un tehnoloģiju skolotāja, Bc. paed.

Jānis Seikstulis
direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā jomā

Vadības pieņemšanas laiki

Liceja vadībai pieņemšanas laiks pēc pieraksta, saskaņojot ar sekretāri pa tālruni 67474156.