LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Liceja vadība

Vineta Rūtenberga

direktore, angļu valodas, franču valodas  skolotāja
Dr. philol.

Aija Kļaviņa

direktores vietniece izglītības jomā, vēstures skolotāja
Mg. hist.

Sanita Dragone

direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja
Mg.paed.

 

Ilze Mateviča

direktores vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja
Mg. paed.

Didzis Gaismiņš

direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos, mājturības ( zēniem) skolotājs
Mg. paed.

Evi Daga-Krūmiņa

direktores vietniece audzināšanas jomā, filozofijas, sociālo zinību skolotāja
Mg. phil.

Iveta Pētersone-Lazdāne

direktores vietniece interešu izglītības jomā, deju skolotāja
Mg.art.

Vadības pieņemšanas laiki

Liceja vadībai pieņemšanas laiks pēc pieraksta, saskaņojot ar sekretāri pa tālruni 67474156.