LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Atrašanās vieta

JURIDISKĀ ADRESE  - Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013 

E-pasts: rfl@riga.lv

K. Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013

Liceja dežurants, tālrunis 67474163

Jolanta Lēle, sekretāre, tālrunis 67474156

Anita Rupeika-Bidiņa, lietv. pārzine, tālrunis 67474182

Vineta Rūtenberga, direktore

Aija Kļaviņa, direktores vietniece izglītības jomā, tālrunis 67474157

Sanita Dragone, direktores vietniece izglītības jomā, tālrunis 67474158

Evi Daga-Krūmiņa, direktores vietniece audzināšanas jomā, tālrunis 67474160

Iveta Pētersone-Lazdāne, direktores vietniece interešu izglītības jomā, tālrunis 67474161

Didzis Gaismiņš, direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos, tālrunis 67474159

Anita Bergmane, sociālais pedagogs, tālrunis 67474294

Sandra Slūka, psiholoģe, tālrunis 67474456

Mēness iela 8

Liceja dežurants, tālrunis 67474237

Ilze Mateviča, direktores vietniece izglītības jomā, tālrunis 67474229

Māris Brants, saimniecības daļas vadītājs, tālrunis 67474236

Evi Daga-Krūmiņa, direktores vietniece audzināšanas jomā, tālrunis 67474230

Alla Grabuste, medicīnas māsa, tālrunis 67474235

Normunds Legzdiņš, psihologs, tālrunis 67474233

Maija Vulāne, sociālais pedagogs, tālrunis 67474164