LAT FRA ENG

Vārda svētki:
K. Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013
rfl@riga.lv

Liceja dežurants, tālrunis 67474163

Jolanta Lēle, sekretāre, lietvedības pārzine
tālrunis 67474156

Iveta Spēlmane, personāldaļas pārzine,
tālrunis 67474182

Vineta Rūtenberga, direktore, tālrunis 67474156

Ilze Dedumiete, direktores vietniece izglītības jomā 7.-12.kl., tālrunis 67474157

Ilona Stepena, direktores vietniece izglītības jomā 7.-12.kl., tālrunis 67474158

Jānis Seikstulis, direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā jomā, tālrunis 67474159

Anita Bergmane, sociālais pedagogs, tālrunis 67474294

Ivars Koškins, psihologs, tālrunis 67474456

Velta Jaunākā, medicīnas māsa, tālrunis 67474162

Mēness iela 8

Liceja dežurants, tālrunis 67474237

Ilze Butkus, direktores vietniece izglītības jomā 1.-6.kl., tālrunis 67474160

Ilze Mateviča, direktores vietniece izglītības jomā 1.-6.kl., tālrunis 67474229

Ieva Lāce, saimniecības daļas vadītāja, tālrunis 67474236

Alla Grabuste, medicīnas māsa, tālrunis 67474235

Kitija Umbraško, speciālais pedagogs 

Ginta Rūtenberga, speciālais pedagogs

Maija Vulāne, sociālais pedagogs, tālrunis 67474230

E-adrese