LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Atrašanās vieta

JURIDISKĀ ADRESE  - Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013 

E-pasts: rfl@riga.lv

K. Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013

Liceja dežurants, tālrunis 67474163

Jolanta Lēle, sekretāre, tālrunis 67474156

Anita Rupeika-Bidiņa, lietv. pārzine, tālrunis 67474182

Vineta Rūtenberga, direktore

Aija Kļaviņa, direktores vietniece izglītības jomā, tālrunis 67474157

Sanita Dragone, direktores vietniece izglītības jomā, tālrunis 67474158

Evi Daga-Krūmiņa, direktores vietniece audzināšanas jomā, tālrunis 67474160

Iveta Pētersone-Lazdāne, direktores vietniece interešu izglītības jomā, tālrunis 67474161

Didzis Gaismiņš, direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā jomā, tālrunis 67474159

Anita Bergmane, sociālais pedagogs, tālrunis 67474294

Kristīne Rutkovska, medmāsa
tālrunis 67474162

Sandra Slūka, psiholoģe, tālrunis 67474456

Mēness iela 8

Liceja dežurants, tālrunis 67474237

Ilze Mateviča, direktores vietniece izglītības jomā, tālrunis 67474229

Māris Brants, saimniecības daļas vadītājs, tālrunis 67474236

Evi Daga-Krūmiņa, direktores vietniece audzināšanas jomā, tālrunis 67474230

Alla Grabuste, medicīnas māsa, tālrunis 67474235

Normunds Legzdiņš, psihologs, tālrunis 67474233

Maija Vulāne, sociālais pedagogs, tālrunis 67474164