LAT FRA ENG

Vārda svētki:
K. Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013
rfl@riga.lv

Liceja dežurants, tālrunis 67474163

Jolanta Lēle, sekretāre,
tālrunis 67474156

Iveta Spēlmane, lietv. pārzine,
tālrunis 67474182

Vineta Rūtenberga, direktore, tālrunis 67474156

Ilze Dedumiete, direktores vietniece izglītības jomā 7.-12.kl., tālrunis 67474157

Ilona Stepena, direktores vietniece izglītības jomā 7.-12.kl., tālrunis 67474160

Jānis Seikstulis, direktores vietnieks administratīvi saimnieciskajā jomā, tālrunis 67474159

Anita Bergmane, sociālais pedagogs, tālrunis 67474294

Nora Alksne, karjeras konsultante, tālrunis 67474456

Velta Jaunākā, medicīnas māsa, tālrunis 67474162

Mēness iela 8

Liceja dežurants, tālrunis 67474237

Ilze Butkus, direktores vietniece izglītības jomā 1.-6.kl., tālrunis 67474160

Ilze Mateviča, direktores vietniece izglītības jomā 1.-6.kl., tālrunis 67474229

Ieva Lāce, saimniecības daļas vadītāja, tālrunis 67474236

Alla Grabuste, medicīnas māsa, tālrunis 67474235

Inga Mulareka, sociālais pedagogs, tālrunis 67474164  

E-adrese