LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Skolas padome 2021./2022.m.g.

Kārlis Dombrovskis  – Skolas padomes priekšsēdētājs

Inga Sama –  Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece

Diāna Milaša

Laura Eglīte-Bebriša

Agita Kromāne

Alise Novikova

Valentina Lossenko

Agnese Lilienšteina

Anete Mīlberga-Remese

Ivanda Bleikša

Edīte Ozoliņa

Una Soboļeva

Līga Tola

Signe Plāte

Vineta Rūtenberga

Ligita Einika

Vitnija Kokoreviča

Dace Bērziņa

Diāna Berga

Kristīne Līsmane

Normunds Legzdiņš

Skolēnu pašpārvaldes pārstāvji