LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Uzņemšana Rīgas Franču licejā 2022./2023.mācību gadā

Prasības uzņemšanai konkursa kārtībā Rīgas Franču liceja 10.klasē:

=>rezultāts iestājpārbaudījumā svešvalodā (angļu valodā) un matemātikā (optimālais līmenis);
=>izglītojamo mācību sasniegumu vidējais vērtējumus, kas izteikts punktos, kurus iegūst sekmju izrakstā par vispārējo pamatizglītības apguvi mācību priekšmetu vidējo vērtējumu reizinot ar 10 (desmit).


Informācija par pieteikšanos apvienotajam  iestājpārbaudījumam skolēnu uzņemšanai 10.klasēs 2022./2023.gadā


Normatīvie dokumenti : 

Izglītojamo uzņemšanas kārtība RFL vispārējās vidējās izglītības programmā

Iesnieguma veidlapa


Rīgas Franču licejs Vispārējās vidējās izglītības programmā piedāvā apgūt vienu no trim virzieniem.

Vispārējās izglītības programmas mācību plāns:

Valodas un humanitārās zinātnes

Matemātika, dabaszinātnes, inženierzinātnes

Uzņēmējdarbība un sabiedrības pārvaldība