LAT FRA ENG

Vārda svētki:

COVID-19

Pamatojoties uz Ministru kabineta 02.04.2020. noteikumiem Nr.180 “Noteikumi par publiskas personas un publiskas personas kontrolētas kapitālsabiedrības mantas nomas maksas atbrīvojuma vai samazinājuma piemērošanu sakarā ar COVID-19 izplatību”, ārkārtējās situācijas dēļ grūtībās nonākušajiem komersantiem Rīgas Franču licejs sniegs atbalstu, atbrīvojot vai samazinot nomas maksu par nekustamo īpašumu nomu, pamatojoties uz nomnieka-komersanta atbilstību noteiktajiem kritērijiem un komersanta iesniegumu.

Komersanti, kas saņēmuši atbalstu:

Nr. Komersanta nosaukums Komersanta reģistrācijas numurs
1. SIA “Žaks-2” 40103137553
2. SIA “EP Jurisdidkie pakalpojumi” 40103679871
3. SIA “KAFE SERVISS” 40003419037