LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Panākumi Rīgas brīvostas rīkotajā konkursā

Rīgas brīvostas rīkotajā skolēnu radošo projektu konkursā „Osta pilsētai” 1. vietu izcīnījusi 12.a klases skolniece Anna Elīna Vītola, veicot pētījumu un prezentējot priekšlikumus Rīgas Brīvostas un jahtu industrijas attīstībai.

Anna

Konkursā divu cilvēku komandai bija jāiesniedz ZPD formāta darbs kādā no četrām piedāvātajām  apakštēmām, aptverot ekonomiskās, sociālās, kultūras un vēstures jomas. Annas Elīnas Vītolas un Rīgas Hanzas vidusskolas 12. klases skolnieka Kārļa Jonāsa darba  temats bija ”Rīgas brīvostas atbalsta nepieciešamība jahtu industrijai kā perspektīvai iespējai pilsētas ekonomikas un tūrisma izaugsmes veicināšanā”.

Darbu veido plaša teorētiskā daļa gan par jahtu un ostu vēsturi Latvijā, gan jahtu industrijas attīstību salīdzinājumā ar  citām  Ziemeļeiropas valstīm. Praktiskajā daļā tika pētīta burāšana Latvijā no visdažādākajiem skatu punktiem (intervijas, izmaksu salīdzinājumi, aptaujas u.c.), kā arī tika ieteikti risinājumi pilsētas ekonomikas un tūrisma izaugsmes veicināšanai.

 Konkurss noritēja divās kārtās –  vispirms bija jāuzraksta ZPD formāta eseja,  pēc tam piecas labākās komandas tika aicinātas prezentēt savu darbu žūrijai.