LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Zinātniski pētnieciskais darbs

Rīgas Franču liceja visās vidējās izglītības programmās paredzēts, ka ikvienam licejistam laikā no 10. līdz 12. klasei jāizstrādā un jāaizstāv viens zinātniski pētnieciskais darbs vai vides projekts.

Nolikums par zinātniski pētniecisko darbību (.pdf)

Latvijas skolēnu 44.  zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

  1. pakāpes laureāti

Elizabete Šiklova, 12.a (konsultante Inese Lāčauniece)

Edgars Jānis Kalniņš, 12.c (konsultante Evi Daga-Krūmiņa)

Leo Krugļikovs, 12.c (konsultante Biruta Šķēle)

Kārlis Vēliņš, 12.c (konsultanti – Biruta Šķēle, Aigars Longins)

2. pakāpes laureāti

Mārcis Broks, 12.a (konsultante Inese Lāčauniece)

Elīna Sintija Lapiņa, 12.a (konsultante Vineta Kantāne)

Žaklīna Kupča un Viktorija Kronberga, 12.c (konsultante Evija Pakalne)

3.pakāpes laureāti

Dārta Sakārne un Rūta Kozlovska, 12.c (konsultants Jurijs Gladčenko)

Antuanete Sniķere, 12.c (konsultante Maija Ruķere)

Rīgas reģiona  un 44. valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu rezultāti 2019./2020. m.g.

ZPD 2019./2020. māc.g.