LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Rīgas reģiona 47. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti 

Sveicam mūsu 12. klašu skolēnus ar iegūto II un III pakāpi Latvijas skolēnu 47. zinātniskās pētniecības darbu lasījumos reģionālajā konferencē:

Humanitāro un mākslas zinātņu grupā, mūzikas, vizuālās mākslas un arhitektūras nozarē II pakāpi ieguva 12. c klases skolniece Alise Luīze Zīliņa;

Dabaszinātņu grupā, ķīmijas nozarē II pakāpi ieguva 12. c klases skolniece Monika Laicāne;

Humanitāro un mākslas zinātņu grupā, cittautu valodniecības un literatūrzinātnes nozarē III pakāpi ieguva 12. b klases skolniece Elza Anna Ostrovska;

Medicīnas un veselības zinātņu grupā III pakāpi ieguva 12. c klases skolniece Karīna Kārkliņa;

Dabaszinātņu grupā, bioloģijas nozarē III pakāpi ieguva 12. c klases skolniece Alise Krista Melnbārde.

 

Paldies skolotājām Litai SilovaiDacei Bērziņai, Tatjanai KundaiMaijai Ruķerei!

 

VALSTS 46. SKOLĒNU ZINĀTNISKĀS PĒTNIECĪBAS DARBU KONFERENCES REZULTĀTI

1.pakāpe

Luīzei Šnorei par darbu “Latviešu oriģināldramaturģija: stereotipi 21. gadsimta sabiedrībā Justīnes Kļavas lugās “Dvēseļu utenis” un “Sidraba šķidrums””, darba vadītāja Inese Lāčauniece

 

2.pakāpe

Nikolai Plātei par darbu “Gastropoētiskais aspekts Anšlava Eglīša novelēs “Izsalkuša zēna pavārgrāmata”, “Olas”, stāstu krājumā “Švābu kapričo” un Laimas Kotas romānā “Cilvēks ar zilo putnu””, darba vadītāja Inese Lāčauniece

Alīnai Elizabetei Āboliņai par darbu “Ar likumpārkāpējiem strādājošo personu emocionālā labsajūta un stresa pārvarēšanas mehānismi”, darba vadītāja Sandra Slūka

 

3.pakāpe

Alisei Ekstai un Beatei Baugai par darbu “Jauniešu paradumi un zināšanas par kontracepcijas metodēm vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem”, darba vadītāja Agneta Šneidere

Viktorijai Grietniecei par darbu “Plašsaziņas līdzekļu neapzināta sabiedrības provocēšana, virsrakstos izmantojot minoritāšu pazīmes”, darba vadītāja Diāna Berga

 

Rīgas reģiona 46. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti 

1.pakāpe

 

Nikolai Plātei par darbu “Gastropoētiskais aspekts Anšlava Eglīša novelēs “Izsalkuša zēna pavārgrāmata”, “Olas”, stāstu krājumā “Švābu kapričo” un Laimas Kotas romānā “Cilvēks ar zilo putnu””, darba vadītāja Inese Lāčauniece

 

Ketijai Jurčenko par darbu “Mūzikas terminu un jēdzienu lietojums Ingas Žoludes darbā “Vendenes lotospuķe’’”, darba vadītāja Inese Lāčauniece

 

2.pakāpe

 

Luīzei Šnorei par darbu “Latviešu oriģināldramaturģija: stereotipi 21. gadsimta sabiedrībā Justīnes Kļavas lugās “Dvēseļu utenis” un “Sidraba šķidrums””, darba vadītāja Inese Lāčauniece

Alisei Ekstai un Beatei Baugai par darbu “Jauniešu paradumi un zināšanas par kontracepcijas metodēm vecuma grupā no 16 līdz 24 gadiem”, darba vadītāja Agneta Šneidere

Viktorijai Grietniecei par darbu “Plašsaziņas līdzekļu neapzināta sabiedrības provocēšana, virsrakstos izmantojot minoritāšu pazīmes”, darba vadītāja Diāna Berga

Reinim Āboltiņam par darbu “Optimālais nātrija fluorescīna satura diapazons Jelgavas Biomasas koģenerācijas stacijas trases ūdenī”, darba vadītāja Dace Bērziņa

Krišjānim Dzenim par darbu “Gaisa plūsmas ietekme uz siltumizolējošo materiālu efektivitāti”, darba vadītājs Jurijs Gladčenko

Mārcim Skirmantam par darbu “Skaņas reverberācijas laiks Rīgas koncertzālēs”, darba vadītājs Jurijs Gladčenko

Kārlim Dobelniekam par darbu “Covid-19 pandēmijas radīto mācību procesa izmaiņu ietekme uz skolēna spēju koncentrēšanās spēju mācību vielas apguvē”, darba vadītāja Maija Ruķere

Evelīnai Siliņai par darbu “2021.gada pašvaldību vēlēšanās kandidējošo jauniešu neievēlēšanas iemesli un to indikators – viņu aktivitāte sociālajā tīklā Facebook”, darba vadītāja Vineta Kantāne

Alīnai Elizabetei Āboliņai par darbu “Ar likumpārkāpējiem strādājošo personu emocionālā labsajūta un stresa pārvarēšanas mehānismi”, darba vadītāja Sandra Slūka

3.pakāpe

 

Sančetai Elizabetei Šmitei par darbu “Antibakteriālo ziepju efektivitāte salīdzinājumā ar antibakteriālo elementu nesaturošām ziepēm plaukstu mikrofloras kultivēšanas rezultātā”, darba vadītāja Dace Bērziņa

Ievai Žagarei par darbu “Feminisma idejas Ivandes Kaijas romānā “Iedzimtais grēks”, Ingas Gailes romānā “Rakstītāja” un Jāņa Ūdra romānā “Ivande Kaija. Sievietes dzelme””, darba vadītāja Inese Lāčauniece

Aleksandrai Gorbačenko par darbu “Biopolimēru izmantošana pārtikas preču iepakojuma ražošanā”, darba vadītāja Dace Bērziņa

Kristiānai Krastiņai par darbu “Stereotipu par autovadītājām sievietēm izvērtējums”, darba vadītāja Evi Daga_Krūmiņa

Esterei Šicai un Elzai Fedorovskai par darbu “Audio austiņu radīto skaņas vibrāciju izplatīšanās”, darba vadītājs Jurijs Gladčenko

Rihardam Gaveikam par darbu “ Zazen meditācijas ietekme uz cilvēka pašsajūtu”, darba vadītāja Maija Ruķere

Ancei Grebstelei un Annai Mēterei par darbu “Dažāda veida masku aizsardzības efektivitāte atkarībā no mikroorganismu skaita”, darba vadītāja Maija Ruķere

Katrīnai Dambeniecei par darbu “Skaņas sintēze un signālu apstrāde – ar spriegumu vadāms modulārais sintezators”, darba vadītājs Jurijs Gladčenko

Martai Ulisei Elksniņai par darbu “Kognitīvā disonanse saistībā ar gaļas paradoksu”, darba vadītājs Normunds Legzdiņš

 

Valsts 45. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

 

1.pakāpe  

Frančeskai Binderei par darbu “Telpas un laika elementu nozīme tēlu atklāsmē Floriana Zellera triloģijas “Māte”, “Tēvs”, “Dēls” iestudējumos Latvijas teātros” (Humanitārās un mākslas zinātnes), darba vadītāja Signe Ābola

Kristīnei Krūmiņai par darbu “Dabas tēlu nozīme galvenā tēla atklāsmē Leona Brieža romānā “Vilcene un atraitnis”” (Humanitārās un mākslas zinātnes), darba vadītāja Signe Ābola

Aleksandram Kabakovam par darbu “Rūdolfa Akera devums latviešu bērnu literatūrā” (Humanitārās un mākslas zinātnes), darba vadītāja Signe Ābola, konsultante Ilze Stikāne

Elizabetei Marjutinai par darbu “Bērna tēls 20. gadsimta pēckara gados Baltijas valstu literatūrā” (Humanitārās un mākslas zinātnes), darba vadītāja Inese Lāčauniece

Tomam Henrijam Zeltiņam un Gustavam Viļumam par darbu “Glikozes līmeņa izmaiņas asinīs pēc dažādu makrovielu kombināciju uzņemšanas organismā” (Medicīnas un veselības zinātnes), darba vadītāja Elizabete Laiviņa

2. pakāpe

Undīnei Bruģei un Kristai Paeglei par darbu “PM(1) cieto vielu daļiņu skaita koncentrācija izvēlētajās vietā Rīgā un Lielvārdē” (Vides zinātne), darba vadītāja Maija Ruķere, konsultante Žanna Martinsone

Patrīcijai Dailai Rutkai par darbu “Citādības atspoguļojums R. Bugavičutes – Pēces romānā “Puika, kurš redzēja tumsā”, M. Hedona romānā “Savādais atgadījums ar suni naktī” un Valtera Sīļa iestudējumos Latvijas Nacionālajā teātrī” (Humanitārās un mākslas zinātnes), darba vadītāja Inese Lāčauniece

3. pakāpe

Kristīnei Budkevičai par darbu “Ģimenes stāsts 20. gadsimta otrās puses Latvijas vēstures kontekstā: Budkeviču ģimenes piemērs” (Humanitārās un mākslas zinātnes), darba vadītāja Aija Kļaviņa

Patrīcijai Helēnai Bērziņai par darbu “Vidusskolēnu mācību sasniegumu un pašcieņas līmeņa saistība Es – koncepcijas un atspoguļotā Es – teoriju ietvaros” (Sociālās zinātnes), darba vadītāja Evi Daga – Krūmiņa, konsultante Sandra Slūka, Ieva Stokenberga

Aleksim Štēbelim par darbu “Lidostas “Liepāja” lidlauka apkalpes transportlīdzekļu iegādes alternatīvas un ekspluatācijas ekonomiskā izdevīguma izvērtējums” (Sociālās zinātnes), darba vadītāja Diāna Berga, konsultants Agris Sprūde

Labklājības ministrijas speciālbalvu saņēma Aleksandra Sonja Miķelsone un Laura Plato par darbu “The Role of Women in Children’s Contemporary Literature” (Humanitāro un mākslas zinātņu joma), darba vadītāja Simona Semjonova.

 
 

Rīgas  45. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti 

Rezultāti 2020./2021.

Latvijas skolēnu 44.  zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

  1. pakāpes laureāti

Elizabete Šiklova, 12.a (konsultante Inese Lāčauniece)

Edgars Jānis Kalniņš, 12.c (konsultante Evi Daga-Krūmiņa)

Leo Krugļikovs, 12.c (konsultante Biruta Šķēle)

Kārlis Vēliņš, 12.c (konsultanti – Biruta Šķēle, Aigars Longins)

2. pakāpes laureāti

Mārcis Broks, 12.a (konsultante Inese Lāčauniece)

Elīna Sintija Lapiņa, 12.a (konsultante Vineta Kantāne)

Žaklīna Kupča un Viktorija Kronberga, 12.c (konsultante Evija Pakalne)

3.pakāpes laureāti

Dārta Sakārne un Rūta Kozlovska, 12.c (konsultants Jurijs Gladčenko)

Antuanete Sniķere, 12.c (konsultante Maija Ruķere)

Rīgas reģiona  un 44. valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu lasījumu rezultāti 2019./2020. m.g.

ZPD 2019./2020. māc.g.