LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Francijas prezidentūras ES Padomes projekts “Eiropas Licejs” (Lycée d’Europe)

Šajā projektā piedalījās arī Rīgas Franču liceja skolniece Džodija Loze.

Ar jaunietes viedokli var iepazīties šeit

Programma “Latvijas skolas soma”

Kultūrizglītības programma “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērnu un jauniešu. Kopš 2018. gada septembra tās mērķis ir  nodrošināt katram mūsu valsts skolēnam iespēju vismaz vienu reizi mācību semestra laikā klātienē vai attālināti iepazīt Latvijas mākslu un kultūru (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), tai skaitā izzināt Latvijas valstiskuma attīstības un saglabāšanas liecības, Latvijas kultūrainavu, kultūras vērtības un laikmetīgās izpausmes, vēsturisko mantojumu un radošās industrijas, kas saistītas ar mācību un audzināšanas darba saturu.

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi 2022./2023. m.g. 1. semestrī

8.b klase programmas “Latvijas skolas soma” ietvaros līdzdarbojās “izdzīvošanas skolā” ar Luīzi Pastori.

 8.c klase O. Vācieša muzejā

O. Vācietis skolēnu acīs ir ne tikai ievērojams dzejnieks, bet arī cilvēks, kam ir daudz vaļasprieku, interešu (piemēram, mūzika, par ko liecina arī viens no muzeja eksponātiem – klavieres). Pēc skolēnu domām, iegūtās zināšanas noderēs gan literatūras stundās, gan sarunās, gan nodošanai citām paaudzēm. 

Vai ikviens var kļūt par aktieri? Ar šo un vēl daudz citiem jautājumiem Rīgas Franču liceja 6.d klases skolēni devās ekskursijā uz Latvijas Nacionālo teātri. Aktiera Ivara Kļavinska vadībā skolēniem bija iespēja ielūkoties teātra darbnīcā, izmēģināt izrāžu atribūtus, uzzināt, kā aktieri mācās tekstu jaunām lomām, pārliecināties, kas ir zem teātra skatuves, un galvenais – būt uz teātra skatuves, kur tika dibināta Latvijas valsts.

Interaktīvs ceļojums sajūtu pasaulē zinātnes centrā „Tehnoannas pagrabi”  atmodināja radošu izziņas garu katram 3.b klases skolēnam. Nodarbības laikā skolēni varēja aizceļot uz zvaigznēm planetārijā, meklēt izeju labirintā zem Rīgas un nonākt ķīmijas amfiteātra pārsteidzošajā pasaulē. Tas bija tikpat jautri, cik izglītojoši!

8.a klase programmas “Skolas soma” ietvaros apmeklēja Imanta Ziedoņa klasi, lai piedalītos izlaušanās spēlē par tematu  “Blēņas un pasakas”. Nodarbības pārdomātais un interesantais saturs ļāva palūkoties uz literatūru no cita skatpunkta, uzzināt vairāk par Imanta Ziedoņa darbiem un personību.

Par lielāko ieguvumu skolēni atzina iespēju sadarboties ar klasesbiedriem un viņus labāk iepazīt. Skolēni pārliecinājās, cik svarīgi ir mērķtiecīgi darboties komandā un precīzi izpildīt norādes, lai atrisinātu āķīgos uzdevumus. Visi kā viens atzina, ka spēle bija interesanta, jautra un ka labprāt piedalītos līdzīgās aktivitātēs.

Programmas “Latvijas skolas soma” pasākumi 2021./2022.m.g. 2.semestrī

Rīgas Franču liceja 3.d klases skolēni Jēkabpils Vēstures muzeja nodarbībā “ Gaisma pašu rokām” izzināja sveču gatavošanas vēsturi, minēja mīklas, atbildēja uz āķīgiem jautājumiem un izgatavoja savu sveci. Šī svecīte sasildīs katra bērna māmiņas sirdi!  

Rīgas Franču licejs ir iesaistījies Tieslietu ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas organizētā izglītojošā kampaņā par godu Satversmes simtgadei “Es, Tu un Satversme”. Kampaņas ietvaros Satversmes vēstnese Augstākās tiesas tiesnese (senatore) Ieva Višķere iepazīstināja mūsu skolas 9.klašu skolēnus ar Satversmi, tās vērtībām un nozīmi mūsu ikdienā, kā arī dalījās savā profesionālajā pieredzē par valsts tiesiskajiem pamatiem.

Orientēšanās spēlē “Sākam pie skolas…ar Latvijas kultūras kanonu!” 5.a un 5.d klasēm bija lieliska iespēja skolas apkārtnē netradicionālā veidā iepazīt Latvijas kultūras kanona septiņas jomas un veikt izzinošus, interesantus uzdevumus. Sacensībā aktīvākiem un zinošākiem skolēniem tika pasniegti diplomi.

Rīgas Franču liceja 6.klašu skolēniem projekta “Latvijas skolas soma”  ietvaros tika organizēta muzikāla darbnīca ritma un skaņu pasaulē kopā ar perkusionistiem Nilu Īli un Maiju Sējāni Īli. 

Nodarbības laikā skolēni tika iepazīstināti ar vismaz 50 dažādiem mūzikas un skaņu instrumentiem. Skolēni darbojās kopā ar mūziķiem, izmēģināja piedāvātos mūzikas un skaņu instrumentus un kopīgi radīja savu skaņdarbu. 

Projekta “Latvijas skolas soma”  ietvaros  3.c un 2.b klases skolēni nodarbībā “Iepazīsti stikla mākslu” uz brīdi kļuva par māksliniekiem un radīja darbu stikla mozaīkas tehnikā. Katrs skolēns izgatavoja dekoru, kuru dāvinās savai māmiņai. Stikla mākslinieces skolēniem stāstīja par stikla īpašībām un daudzveidīgajām apstrādes iespējām, stikla mākslas dizaina priekšmetiem un parādīja īsfilmu, kā top dažādi stikla priekšmeti. 

Visu 1. klašu skolēni aktīvi iesaistījās gleznotājas Aijas Princes un Daigas Kaufmanes mākslas studijas nodarbībā “Glezniecība tradicionāli un netradicionāli”. Nodarbībā skolēniem bija iespēja iepazīt daudzveidīgas glezniecības tehnikas un pašiem, aktīvi līdzdarbojoties, eksperimentēt. Vienlaikus skolēni iepazina Latvijas mākslinieku pielietotās glezniecības tehnikas.

Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja tiešsaistes nodarbību “NO-ZĪMES: Kā dizaineri un mākslinieki iedvesmojas no dabas?” izvēlējās 2.acd klases skolēni. Skolēniem muzejs piedāvāja izzināt to, kas ir skicēšana, kā mākslinieki iedvesmojas no dabas un kā mākslinieki un dizaineri izvēlas materiālus savu ideju realizēšanai.

2.a un 2.b klases skolēni devās ekskursijā uz Namdaru darbnīcu, lai nodarbībā “Koka daudzveidīgā dzīve” izzinātu tradicionālu amata prasmi, gūtu priekštatu par klasiskiem kokamatniecības darba rīkiem un uzzinātu daudz jauna par Latvijā augošiem kokiem.

3.b klase no lielā projekta klāsta izvēlējās skatīties filma “Dusmukule” un tikās ar filmas režisori, kā arī apmeklēja Latvijas Nacionālais mākslas muzeju un piedalījās nodarbībā “Atklāj mākslas muzeju!”.

3.c un 4.b klases skolēni iepazina Ebru glezniecības veidu. Skolēni pludināja krāsas uz īpaši sagatavota ūdens virsmas, veidojot rakstus un zīmējumus, kurus arī pārnesa uz papīra.

Skolas apkārtni iepazina 8.c klases skolēni, kuri vēsturiskā orientēšanās spēlē “Sākam pie skolas…ar Latvijas kultūras kanonu!” apmeklēja septiņus – astoņus kontrolpunktus un uzzināja informāciju par katru no septiņām kultūras kanona sadaļām, kā arī veica aktīvus, izzinošus un interesantus uzdevumus.

Liela popularitāte skolēnu vidū šogad ir Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” izlaušanās spēlei “Blēņas un pasakas”. Spēlē piedalījās 4.a, 5.b, 5.c, 6.d, un 8.b klase. Nodarbībā skolēni papildināja un nostiprināja zināšanas un kultūras izpratni par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi. Izlaušanās spēles laikā skolēni dotos uzdevumus, kuri veicina lasītprasmi, radošumu un līdzdalību, veica trīs izlaušanās istabās.

10.abcd un 9.b klases skolēniem bija iespēja iepazīties ar dzejnieka Klāva Elsberga dzīvi un daiļradi video stāstā “Elsbergs – divos naktī…”  Video stāstā ietverti gan Klāva Elsberga dzīves dati, gan viņa rakstītās vēstules, gan dzeja, kas ietērpta popmūzikai un repam raksturīgās krāsās.

Muzejpedagoģiskajā nodarbībā “Kā Barons pie uzvārda ticis?” 9.c klases skolēni izzināja uzvārda došanas vēsturi un cēloņus, kāpēc tādi tika doti, uzvārdu dažādību, nozīmi un uzvārdu kā dzimtas un personas pazīšanās zīmi.

Digitālā dzejas un mūzikas performance „Orbīta. Čaklais” bija interesanta 11.abc klašu skolēniem. Performance apvieno  sevī gan dzeju, gan mūziku, kas īpaši radīta, iedvesmojoties no Māra Čaklā dzejas.

Latvijas slaveno literātu dzīves un literāro darbu iepazīšana ar pilsētvides spēles elementiem tika organizēta 12.abc klases skolēniem orientēšanās spēlē “Rakstnieki Rīgas ielās”. Skolēniem bija iespēja meklēt un atbildēt uz jautājumiem, iepazīt rakstnieku personības, atstāto literāro kultūras mantojumu, pilsētas ielas, arhitektūru u.c.

Rīgas Franču licejā 2021./2022.m.g. 1.semestrī aktīvi izmantots programmas “Latvijas skolas soma” piedāvājums.

1.a,b,c,d un 2.a,b,d klašu skolēniem tika organizēta radošā tikšanās ar bērnu grāmatu sērijas “Mākslas detektīvi” autori Luīzi Pastori. Tikšanās laikā autore ne tikai pastāstīja par sērijas “Mākslas detektīvi” stāstu tapšanu, bet arī aicināja klausītājus iejusties detektīvu ādā, ar īpašu detektīvuzdevumu palīdzību izzinot mākslas darbu tapšanas aizkulises.

2.c klase Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbībā “Senā skola” uzzināja, kā mācījās zemnieku bērni 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā, iepazina dažādus priekšmetus, kas raksturo skolu pirms 100 un vairāk gadiem.

3.a,c,d klašu skolēni izrādē “Misija Zeme” kopā ar Elizabeti un Jāni, kuri ir retie uz planētas Zeme vēl izdzīvojušie cilvēki, kosmosa kuģī devās prom uz citu galaktiku un meklēja jaunas mājas.

3.b klases skolēni Latvijas Nacionālā  mākslas muzeja nodarbībā “No-zīmes: Kas ir muzejs?” izzināja, kādi ir galvenie muzeja darbības virzieni, kas ir muzeja krājums un ko muzejā iespējams apskatīt, tādējādi izzinot vēsturi un kultūru, kā arī noskatījās  dokumentālo filmu “Leiputrija”.

Koncertlekcijā “Kosmosa burvis” 4.a,b,c,d un 5.d klases skolēni  klausījās Latvijā un pasaulē iemīļotas bērnu dziesmas un skaņdarbus.  Tās bērniem palīdzēja apgūt jaunas zināšanas par Saules sistēmu, planētu Zeme un dažādiem notikumiem kosmosa telpā. Koncertlekcijā bija iespēja izpētīt, cik atšķirīgas ir planētas un noskaidrot, kas ir melnie caurumi, meteorīdi un supernovas.

5.a,b,c un 7.a,b,c klašu skolēni noskatījās izcilā komponista Mārtiņa Brauna rokoperu “Mauglis”. Kritiķi rokoperu ir nosaukuši par vērienīgāko un spilgtāko muzikālo izrādi bērniem un jauniešiem, kas tapusi Latvijā pēdējo gadu laikā

Lai vairotu jauniešu izpratni par vienu no Latvijas vēstures svarīgākajiem notikumiem un palīdzētu iepazīt mūzikas klātbūtnes nozīmi vēsturiskos notikumos, 6.a,b,c,d klašu skolēniem tika organizēta  koncertlekcija ”Atmodas dziesmas. Dziesmotā revolūcija”. Koncertlekcija ir muzikāls stāsts par Latvijas nesenās vēstures notikumiem – Trešo atmodu, Dziesmoto revolūciju un Latvijas neatkarības atjaunošanu, par mūsu nācijas garu, spēku un vienotību.

Izzinošā nodarbībā “Apavu stāsti” 6.b klases skolēni varēja iepazīt oriģinālus apavus no 19.gs. otrās puses, cariskās Krievijas laikiem, Pirmā un Otrā pasaules kara laika, Latvijas Brīvības cīņām, Brīvvalsts laika un pēckara perioda.

7.a,b,c klašu skolēni nodarbībā “Sprādziens mūzikā” izzināja, kā populārā mūzika attīstījusies no 1920. līdz 2020. gadam: džeza, blūza ēra, svinga laiks, revolucionārie rock’n’roll gadi, hipiju plūsma, disko spožums, astoņdesmitie, 90. gadu popkultūra un mūsdienas.

 Lai izbaudītu izcilākā latviešu komponista Imanta Kalniņa, kurš 2021. gadā svinēja 80 gadu jubileju, skaistākās un iemīļotākās dziesmas, 8.klašu skolēni izbaudīja koncertlekciju “Imants Kalniņš. 80”.

8. un 9.klašu skolēniem bijusi iespēja aktīvi līdzdarboties Latvijas muzeju veidotajās nodarbībās. 8.a klase Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbībā “Kurzemes un Zemgales hercogiste” iepazina Kurzemes un Zemgales hercogistes politisko uzbūvi, saimniecisko attīstību, īpaši hercoga Jēkaba laikā.

8.b klase Mākslas muzeja RĪGAS BIRŽA nodarbībā No-zīmes “Vai skaistuma ideāli ir mainīgi?”, izmantojot video stāstījumus, spēles elementus, asociāciju vingrinājumus un diskusijas, pētīja, ko mākslas darbi vēsta par vides un laika ietekmi uz sabiedrības priekšstatiem par skaistumu.

8.c klase Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja nodarbībā No-zīmes “Kā notiek dizaina process?” izzināja, kā atbildīgi izvēlēties materiālus un izmantot tos atkārtoti un kā strādā dizainers un top viņa veidotie dizaina objekti.

Latvijas Dzelzceļa vēstures muzeja organizētajā  nodarbībā “Ceļojums pagātnē” 9.a klases skolēni uzzināja, kā mainījušies ceļojumu paradumi, guva ieskatu dzelzceļa vēsturē.

9.c klases skolēni Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbībā  “Kā dzīvoja pirms 100 gadiem: stāsta fotogrāfijas” ,  apskatot pirms teju 100 gadiem Pieminekļu valdes ekspedīcijās uzņemtās fotogrāfijas, skolēni uzzināja par ļaužu ikdienu un darbu veikšanas prasmēm, iepazina senus priekšmetus, izzināja vecvārdus, meklēja seno ikdienas priekšmetu un prasmju alternatīvas mūsdienās.

Latvijas Nacionālā vēstures muzeja nodarbība “Mana Latvija” 9.b klases un 12.a,b,c klašu skolēniem deva iespēju svinēt Latvijas dzimšanas dienu un Lāčplēša dienu, iepazīt neatkarības atjaunošanas notikumus, izcilas personības Latvijas vēsturē.

VSIA Latvijas Nacionālais teātra izrādē “Svina garša” 9.a,b,c klašu skolēni iepazīst Māra Bērziņa darba “Svina garša” varoni Matīsu no Torņakalna, kurš nevēlas karot ne vienā, ne otrā frontes pusē, mēģina būt malā.

10.a,b,c,d klašu skolēni skatījās dokumentālo filmu  “Neiespējamais ir iespējams” un  tikās ar filmas varoni un veidotājiem. Filma ir stāsts par latviešu sportistu, dēkaini un aizrautīgu piedzīvojumu meklētāju Raimondu Dombrovski, kurš 1988. gadā 90 dienās veica 4200 jūdzes garu ceļu, ar rollerslēpēm šķērsojot Ziemeļamerikas kontinentu no Kanādas līdz Meksikai.

11.a,b,c klašu skolēni izvēlējās skatīties filmu “Tizlenes”. Jauniešiem komēdija par trim 9.klašu meitenēm un viņu patieso draudzību  bija īpaši saistoša,  jo filmas režisore ir Rīgas Franču liceja absolvente, galvenās lomas atveidotāja ir mūsu skolas skolniece, kā arī skolēni un absolventi ir filmējušies  filmas masu skatos.

Daudzsēriju filma “Emīlija. Latvijas preses karaliene” ir stāsts par starpkaru Latvijas preses karalieni – “Jaunāko ziņu” un “Atpūtas” izdevēju Emīliju Benjamiņu, kuras personība, bagātība un traģiskais liktenis ir kļuvuši par Latvijas vēstures leģendu. Emīlijas liktenim uz ekrāniem sekoja līdzi  11.a,b,c un 12.a,b klašu skolēni.

Atbildes uz jautājumu, kā sadzīvot ar vēsturi un vai tai ir jāietekmē tagadne, meklēja 12.a un 12.c klases skolēni izrādē – vēsturiskā mīlas stāstā “LV vs RU”.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, svētku sajūtu mazākajiem skolēniem radīja  koncertprogrammas “Ziemassvētki apkārt pasaulei” un  “Ziemassvētku pasaka”.

Atbilstoši valstī noteiktiem ierobežojumiem Covid-19 pandēmijas laikā Rīgas Franču licejā tikai viens pasākums notika klātienē, pārējie – attālināti.

Esam  ESF projekta Nr.8.3.1.1/16/I/002  “Kompetenču pieeja mācību saturā” viena no 100 pilotskolām

Topošā mācību satura un pieejas aprobācijas procesā piedalāmies ar trim pedagogu komandām (sarakstu skatīt šeit).

Projekta “Izglītība mūsdienīgai lietpratībai: mācību satura un pieejas aprakstā” ir teikts:

          Pilnveidotā mācību satura un pieejas mērķis ir lietpratīgs skolēns, kurš grib un spēj mācīties visu mūžu, prot risināt reālas dzīves izaicinājumus, radīt inovācijas, attīstīt dažādas personības īpašības, kas palīdz veidoties par laimīgu un atbildīgu personību. Lietpratība jeb kompetence ir indivīda spēja kompleksi lietot zināšanas, prasmes un paust attieksmes, risinot problēmas mainīgās reālās dzīves situācijās.

          Lai sasniegtu mērķi – nodrošināt katram skolēnam mūsdienīgas lietpratības izglītību, būtiski ir līdz ar saturu pilnveidot arī pieeju mācībām, nostiprinot uzsvaru pārbīdi no gatavu zināšanu nodošanas uz mācīšanās vadīšanu, kur skolēni mācās iedziļinoties.

          Līdzas mācību saturam konkrētās mācību satura jomās ir definētas caurviju prasmes –  pašizziņa un pašvadība, domāšana un radošums, sadarbība un līdzdalība, digitālā prasme.

          Tieši caurviju prasmju izmantošana dažādās mācību jomās nostiprina skolēnu spējas tās izmantot patstāvīgi un visdažādākās situācijās, tostarp sarežģītās un neparedzamās.

2017. gada aprīlī Liceja pedagoģiskajā sēdē izvēlējāmies aprobēt pašizziņas un pašvadības caurviju.

Apgūstot minētās caurvijas prasmes, skolēns – spēj aktīvi un mērķtiecīgi kontrolēt savu uzvedību, motivāciju un kognitīvo darbību, prot un ir motivēts pastāvīgi un patstāvīgi mācīties un pilnveidot sevi, saprot un seko līdzi savam mācīšanās procesam.

Par aprobācijas norisi Rīgas Franču licejā 2017./2018.m.g. 

Aprobācijas norise 2017./2018.m.g.

Aprobācijas komandu galvenie uzdevumi 2017./2018. m.g.

  • 1. un 4. klase – saprast un vadīt savas emocijas, pilnveidojot pašorganizēšanās prasmes
  • 7. klase – saprast un vadīt savas emocijas, pilnveidojot uzstāšanās prasmes (rakstveida un mutvārdu runa)
  • 10. klase – liela apjoma informācijas patstāvīga izmantošana/apstrāde un analīze, risinot problēmas un pieņemot atbildīgus lēmumu

Liceja pedagogi arī aktīvi piedalās satura un mācību līdzekļu izveidē.