LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Lepojamies!

Rīgas Franču licejam skolu reitingā pēc CE rezultātiem  ir II vieta valstī latviešu valodas un literatūras eksāmenā ( apguves līmenis 77,67%), III vieta angļu valodas eksāmenā (apguves līmenis 88,51%). Augsti sasniegumi ir arī izvēles eksāmenos (bioloģijā, krievu valodā, fizikā, vēsturē), kas liecina par 12. klašu skolēnu mērķtiecību un atbildību,  izvēloties izglītības programmu vidusskolā, lai sekmīgi turpinātu studijas Latvijas un ārvalstu augstskolās. Izsakām pateicību skolotājiem par ieguldīto darbu!