LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Lepojamies!

Priecājamies par lieliskiem sasniegumiem Starptautiskajā lasītprasmes novērtēšanas pētījumā PIRLS, kurā 2016. gadā piedalījās arī mūsu skolas 4.klases skolēni (šogad viņi ir jau 6.klasē).

Starp 50 pētījuma dalībvalstīm Latvijas skolēni ieņem 11. vietu ar vidēji 558 punktiem, savukārt mūsu liceja skolēni ieguvuši vidēji 612 punktus.

Iepriecina izaugsme, jo pirms desmit gadiem (2006) šādā pat pētījumā mūsu skolēni ieguva 588 punktus.

Ar pētījumu pilnībā var iepazīties A. Ozolas sagatavotajā izdevumā.

Paldies skolotājiem par mērķtiecīgu darbu, veicinot lasītprasmi, un vecākiem par atbalstu un uzticēšanos!