LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Lepojamies!

Elizabete Laiviņa ieguvusi Rīgas pašvaldības balvu „Zelta stipendija”.

Elizabete Laiviņa Rīgas Franču licejā mācījās kopš pirmās klases, divpadsmit gadu laikā izaugot par, erudītu un savstarpējā saskarsmē gan ar vienaudžiem, gan skolotājiem tolerantu un atsaucīgu jaunieti.

Elizabeti noteikti raksturo interešu daudzpusīgums, viņa vienlīdz dziļi tiecas izzināt pašlaik Latvijas sabiedrībā izcelto eksakto un dabaszinību jomu un tikpat spilgti pārzina humanitārās izglītības un mākslas pasauli.

Skola Elizabetei ir bijusi arī aktīvas sevis apliecināšanas vieta. Visus skolas gadus viņa bija deju kolektīva „Auseklītis” dalībniece. Rīgas Franču liceja komandas sastāvā startējusi Rīgas skolu volejbola sacensībās. Visus trīs vidusskolas gadus Elizabete bija RFL Konsultatīvās padomes dalībniece, pārstāvot savu vienaudžu – klasesbiedru – intereses kopīgajos jautājumos. Divus gadus Elizabete darbojās Rīgas Franču liceja skolēnu parlamentā , bet 2015./2016. mācību gadā tika ievēlēta par skolēnu parlamenta prezidenti. Elizabetes vadītais skolēnu parlaments ne tikai turpināja tradīcijas,  bet arī uzsāka jaunas, rīkojot erudīcijas konkursu pamatskolas klašu skolēniem, organizējot „Iedvesmas nedēļu” .

Klases audzinātāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja  Lita Silova

Izlaidumā klasesbiedri par Elizabeti teikuši:  “Klases mamma, kas palīdzēs ikvienam un darīs to ar smaidu! Viņas nebeidzamais entuziasms paveikt arvien vairāk ir apbrīnojams un iedvesmojošs. Elizabete ir daudzpusīga, viņa izbauda dzīvi teju visas tās jomās un nebaidās atklāt jaunus horizontus. Plaša sirds, cerību pilnas acis un koķets smaids ,tāda ir Betija, kura dzīvo ar domu – ja spēj kaut ko izsapņot, tad spēj arī to paveikt.”

 elizabete izlaidumā