LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Latvijas Skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

I pakāpe – Robertam Brantam

II pakāpe – Katrīnai Hertai Jurģevicai

III pakāpe – Elīnai Savulei

                      Lienei Katrīnai Juhņēvičai

                      Evitai Januškevičai

                      Klaudijai Bērziņai

Paldies zinātniski pētniecisko darbu vadītājām: Birutai Šķēlei, Evijai Rozentālei, Nadeždai Teļminovai, Ivetai Vīdušai, Tatjanai Kundai!