Arhīvs

Pamatojoties uz MK rīkojuma par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī programma “Pirmie soļi skolā” laika posmā no 16. marta līdz 14. aprīlim nenotiks. Plānotās nodarbības tiks pārceltas uz citu laiku. Papildus informāciju par programmas„Pirmie soļi skolā” norisi var saņemt e-pastā: biedribarfla@inbox.lv vai 29885450 (pirmdienās, trešdienās no plkst. 15.00 līdz 16.00)

Biedrība ,,Rīgas Franču liceja attīstībai’’ organizē interešu izglītības programmu ,,Pirmie soļi skolā’’.

Detalizētāka informācija pieejama: https://www.rfl.lv/par-mums/biedriba-rfl-attistibai/

6. valsts filozofijas olipiādē Mārcis Broks ir ieguvis II pakāpes diplomu. Paldies skolotājai Evi  Dagai- Krūmiņai!

13.
februārī 1. b klases skolēni
devās uz DDT, lai
apmeklētu izrādi “Miega peles”, kurā “jaunās dramaturģes Lindas
Rudenes un režisores Paulas Pļavnieces izrādē prieku par radošu trakulību spēj
noķert ne tikai bērni, bet arī pieaugušie.

Kad cilvēku darba diena beigusies,
Miega Peļu dežūras tikai sākas. Šīs miega patroneses katram piemeklē
vispiemērotāko iemidzināšanas metodi un dara visu, lai cilvēces miega režīmā
saglabātos miers un harmonija. Miega Peļu eksistence tiek apšaubīta, jo neviens
tās nav saticis, bet varbūt tieši tāds ir peļu plāns – palikt nemanītām? Kas
notiktu, ja mēs tās ieraudzītu?”
(https://dirtydealteatro.lv/izrade-berniem-miega-peles/)

Pēc izrādes pirmklasnieki dalījās iespaidos, atspoguļojot savas sajūtas un domas zīmējumos.

1.vieta

Ernestam Andrejam Lauciņam, 6.c,  Unai Līnai Lauciņai, 8.a,  Laurai Katrīnai Seleckai, 9.b, Almai Štēbelei, 11.a

2.vieta

Augustam Punenovam, 6.c,  Viktorijai Zalcmanei, 8.b,  Justam Municam, 9.b, Erikam Ernestam Dekonekam, 12.b

3.vieta

Laurai Garkanei, 5.c,  Annai Misiņai, 7.c,  Lukasam Robertam Kellijam, 9.b, Robertam Liepniekam, 12.c

Atzinība

Adelei Kalniņai, 5.c,  Annai Reimanei, 5.b,  Sārai Natālijai Čakārnei, 8.b, Viktorijai Greidānei, 9.a, Patrīcijai Jukšai, 11.c, Kurtam Kārlim Mitenbergam, 10.c, Montai Masļinarskai, 12.a.

Paldies pedagogiem – Diānai Ķezberei, Mārītei Alksniņai, Natālijai Servo, Allai Kulakovai, Lienei Apīnei-Birkmanei, Intai Murānei un Irinai Makarovai –  par ieguldīto darbu!

11.02. tika atzīmēta Vispasaules drošāka interneta diena, aicinot ikvienu domāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, un kāds ir mūsu ieguldījums, veidojot labāku interneta vidi.

Rīgas Franču licejs aktīvi piedalījās!

6.klašu skolēni mēnesi veidoja informatīvus materiālus par drošību internetā, kurus prezentēja tieši drošāka interneta dienā. 6. klašu skolēni novadīja pasākumu 4.klasēm par trīs tēmām:

“Sociālie tīkli”, “Drošas paroles”, “Interneta atkarība”. Pasākums norisinājās sesijās 3*10 minūtes, kuru laikā skolēni pilnveidoja savu kompetenci drošāka interneta lietošanas jautājumos. Mācām un mācāmies.

5.klašu skolēni datorikas mācību stundas sagatavoja infografikas par tēmu “Drošāks internets sākas ar Tevi”, lai informētu sabiedrību par aktualitātēm, iedvesmotu cits citu un atgādinātu, ka ir jābūt uzmanīgiem internetā vidē un jādomā par sekām.

Mēs par drošu internetu! Drošāks internets sākas ar Tevi!

Paldies skolēniem un datorikas, programmēšanas skolotājai Vitnijai Kokorevičai, kas darbojas arī kā drošāka interneta vēstnese.

2.vieta

Erikam Ernestam Dekonekam, 12.b

3.vieta

Patrīcijai Jukšai, 11.c

Frančeskai Binderei, 11.a

Signei Liepiņai, 11.a

Anitai Megijai Miķelsonei, 12.c

Atzinība

Kristīnei Krūmiņai, 11.a

Almai Paulai Štēbelei, 11.a

Annijai Libermanei, 12.c

Paldies skolotājai Litai Silovai, Inesei Lāčauniecei, Signei Ābolai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

1.vieta

Jānis Misiņš
Dilans Gods- Romanovskis
Kristīna Paula Muižniece
Rihards Donis

2.vieta

Ieva Magdalēna Vēvere
Kristers Beitelis
Laura Brice
Džīnija Stālmane
Tabita Turka

3.vieta

Kristīne Erliha
Katrīna Baltalksne

Atzinība

Rūta Petrovica

1.vieta

Peičs Roberts
Lauciņš Ernests Andrejs
Kronberga Šarlote
Krūmiņa Katrīna
Simsons Martins

2.vieta

Regža Agate
Dombrovska Anna Luīze
Sviķis Armands
Puķe Roberts
Melbārdis Marks

3.vieta

Gala Patrīcija Līga
Balcere Dārta
Prince Evelīna
Mirzojans Ermīns
Grudulis Artūrs

Atzinība

Mankus Amanda
Balode Mārīte Melānija