Arhīvs

2019./20.m.g. 2.semestrī vairākas Rīgas Franču liceja klases padziļināja izpratni par ekoloģijas problēmām un papildināja vārdu krājumu franču valodā, lai varētu izteikties par klimata izmaiņām, gatavojoties Francijas Institūta rīkotajam dzejas konkursam Frankofonijas mēneša ietvaros. Diemžēl situācijas dēļ, kura šobrīd ietekmē visu pasauli, skolēniem nebija iespējas prezentēt savus dzejoļus žūrijas priekšā.

Attālinātā mācību procesa laikā skolēni kopā ar skolotāju Evelīnu Frīdemani turpināja darbu, izveidojot elektronisko grāmatu, kurā ir iekļauti dzejoļi, ilustrācijas un balss ieraksti, kā arī skolēnu pārdomas par dabas aizsardzību.

Francijas Institūts, atzinīgi novērtējot ieguldīto darbu, ir apbalvojis katru klašu grupu, kura piedalījās dzejas konkursā, kā arī publicējis ierakstu par izveidoto ekoloģijas projektu savā Facebook mājas lapā: https://www.facebook.com/if.lettonie/posts/3902206893184632

Elektroniskā grāmata ir apskatāma šeit: https://cutt.ly/PylUBaO

Paldies visiem dalībniekiem!

  1. pakāpes laureāti

Elizabete Šiklova, 12.a (konsultante Inese Lāčauniece)

Edgars Jānis Kalniņš, 12.c (konsultante Evi Daga-Krūmiņa)

Leo Krugļikovs, 12.c (konsultante Biruta Šķēle)

Kārlis Vēliņš, 12.c (konsultanti – Biruta Šķēle, Aigars Longins)

2. pakāpes laureāti

Mārcis Broks, 12.a (konsultante Inese Lāčauniece)

Elīna Sintija Lapiņa, 12.a (konsultante Vineta Kantāne)

Žaklīna Kupča un Viktorija Kronberga, 12.c (konsultante Evija Pakalne)

3.pakāpes laureāti

Dārta Sakārne un Rūta Kozlovska, 12.c (konsultants Jurijs Gladčenko)

Antuanete Sniķere, 12.c (konsultante Maija Ruķere)

Pamatojoties uz MK rīkojuma par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī programma “Pirmie soļi skolā” laika posmā no 16. marta līdz 14. aprīlim nenotiks. Plānotās nodarbības tiks pārceltas uz citu laiku. Papildus informāciju par programmas„Pirmie soļi skolā” norisi var saņemt e-pastā: biedribarfla@inbox.lv vai 29885450 (pirmdienās, trešdienās no plkst. 15.00 līdz 16.00)

Biedrība ,,Rīgas Franču liceja attīstībai’’ organizē interešu izglītības programmu ,,Pirmie soļi skolā’’.

Detalizētāka informācija pieejama: https://www.rfl.lv/par-mums/biedriba-rfl-attistibai/

6. valsts filozofijas olipiādē Mārcis Broks ir ieguvis II pakāpes diplomu. Paldies skolotājai Evi  Dagai- Krūmiņai!

13.
februārī 1. b klases skolēni
devās uz DDT, lai
apmeklētu izrādi “Miega peles”, kurā “jaunās dramaturģes Lindas
Rudenes un režisores Paulas Pļavnieces izrādē prieku par radošu trakulību spēj
noķert ne tikai bērni, bet arī pieaugušie.

Kad cilvēku darba diena beigusies,
Miega Peļu dežūras tikai sākas. Šīs miega patroneses katram piemeklē
vispiemērotāko iemidzināšanas metodi un dara visu, lai cilvēces miega režīmā
saglabātos miers un harmonija. Miega Peļu eksistence tiek apšaubīta, jo neviens
tās nav saticis, bet varbūt tieši tāds ir peļu plāns – palikt nemanītām? Kas
notiktu, ja mēs tās ieraudzītu?”
(https://dirtydealteatro.lv/izrade-berniem-miega-peles/)

Pēc izrādes pirmklasnieki dalījās iespaidos, atspoguļojot savas sajūtas un domas zīmējumos.

1.vieta

Ernestam Andrejam Lauciņam, 6.c,  Unai Līnai Lauciņai, 8.a,  Laurai Katrīnai Seleckai, 9.b, Almai Štēbelei, 11.a

2.vieta

Augustam Punenovam, 6.c,  Viktorijai Zalcmanei, 8.b,  Justam Municam, 9.b, Erikam Ernestam Dekonekam, 12.b

3.vieta

Laurai Garkanei, 5.c,  Annai Misiņai, 7.c,  Lukasam Robertam Kellijam, 9.b, Robertam Liepniekam, 12.c

Atzinība

Adelei Kalniņai, 5.c,  Annai Reimanei, 5.b,  Sārai Natālijai Čakārnei, 8.b, Viktorijai Greidānei, 9.a, Patrīcijai Jukšai, 11.c, Kurtam Kārlim Mitenbergam, 10.c, Montai Masļinarskai, 12.a.

Paldies pedagogiem – Diānai Ķezberei, Mārītei Alksniņai, Natālijai Servo, Allai Kulakovai, Lienei Apīnei-Birkmanei, Intai Murānei un Irinai Makarovai –  par ieguldīto darbu!