Arhīvs

…vairāk

Kultūras pilī „Ziemeļblāzma” notika Gada balvas interešu izglītībā pasniegšana. Šo balvu vairākās nominācijās Rīgas dome piešķir audzēkņiem un kolektīviem par gūtajiem panākumiem Latvijas un starptautiska mēroga pasākumos. …vairāk

14.novembrī Vidzemes koncertzālē Cēsīs tika pasniegtas Draudzīgā Aicinājuma fonda un Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas veidotā Draudzīgā aicinājuma skolu reitinga balvas. …vairāk

18.novembrī Rīgas domes svinīgajā sēdē tika pasniegta Rīgas domes balva „Gada rīdzinieks 2014”. Žūrijas komisija šo titulu ir piešķīrusi Pasaules koru olimpiādes mākslinieciskajam vadītājam Romānam Vanagam. Priecājamies par Edgara un Kristapa tēta darba augsto novērtējumu un novēlam radošus panākumus arī turpmāk!

Rīgas pilsētas Zelta fonda stipendiju katru gadu piešķir 12.klašu absolventiem par izcilām zināšanām un augstiem sasniegumiem Rīgas, Latvijas un starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātnisko darbu konkursos.

Stipendijai šogad tika pieteikti 43 pretendenti, bet, izvērtējot skolēnu sasniegumus, to ieguva 18 jaunieši – viņu vidū arī  Rīgas Franču liceja absolvents Roberts Veics. …vairāk

Rīgas brīvostas rīkotajā skolēnu radošo projektu konkursā „Osta pilsētai” 1. vietu izcīnījusi 12.a klases skolniece Anna Elīna Vītola, veicot pētījumu un prezentējot priekšlikumus Rīgas Brīvostas un jahtu industrijas attīstībai. …vairāk

Rīgas Franču licejā Olimpiskā  diena jau kļuvusi par labu tradīciju, kad visa vecuma skolēni piedalās kopīgā rīta vingrošanā.  Šogad to vadīja sporta skolotāji –  Evija Pakalne un Ainārs Tomašs.  Liceja skolēni piedalījās arī fotokonkursā „Iepazīsties – mini handbols!” , veidojot kopīgu foto skolas sporta laukumā. …vairāk

Liceja dzimšanas dienas sagatavošanas nedēļa pagāja ļoti rosīgi. Sākumskolas skolēni, viņu vecāki un skolotāji izrotāja skolu ar brīnišķīgām ziedu kompozīcijām. Pamatskolas skolēni gatavoja apsveikumus licejam dzimšanas dienā. Lielu atsaucību guva skolēnu  parlamenta organizētā  Kruasānu diena. …vairāk