Arhīvs

Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē!

Luīzei Šnorei 1.pakāpe (skolotāja Inese Lāčauniece)

Nikolai Plātei 2. pakāpe (skolotāja Inese Lāčauniece)

Alīnai Elizabetei Āboliņai 2. pakāpe (skolotāja Sandra Slūka)

Alisei Ekstai un Beātei Baugai 3. pakāpe (skolotāja Agneta Šneidere)

Viktorijai Grietniecei 3.pakāpe (skolotāja Diāna Berga)

Apsveicam un sakām paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu! 

Rīgas valstspilsētas 48. latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Anna Misiņa (9.kl.) ieguvusi 2.vietu.

Sofija Ponomarjova (9.kl.) ieguvusi 2.vietu.

Grēta Dilāne (8.kl.) ieguvusi atzinību.

Paldies skolotājām Litai Silovai un Inesei Lāčauniecei par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Angļu valodas valsts 52.olimpiādē

Jasmīna Lapa (11.kl.) ieguvusi atzinību. Paldies skolotājai Kristīnei Smirnovai par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Filozofijas valsts 8.olimpiādē

Beatrise Puriņa (12.kl.) ieguvusi atzinību. Paldies skolotājai Evi Dagai- Krūmiņai par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Vēstures valsts 28.olimpiādē

Nikola Plāte (12.kl.) ieguvusi I pakāpi. Paldies skolotājam Jānim Būmanim par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Franču valodas valsts 52.olimpiādē

I pakāpi ieguvuši Ernests Lauciņš (8.kl.), Beāte Bauga (12.kl.) un Agate Dārta Vaska (12.kl.),

II pakāpi ieguvušas Karlīne Rigerte (8.kl.), Una Līna Lauciņa (10.kl.) un Evelīna Siliņa (12.kl.),

III pakāpi ieguvušas Anna Misiņa (9.kl.) un Juta Jākobsone (11.kl.),

atzinību ieguvušas Alise Saulīte (9.kl.), Viktorija Greidāne (11.kl.) un Sančeta Elizabete Šmite (12.kl.).

Paldies skolotājām Ilonai Folkinsai, Allai Kulakovai, Lienei Apīnei- Birkmanei, Intai Murānei, Ilonai Gargažinai un Lindai Svilpei!

Laikā, kad sacensības bija retums, Rīgas Franču liceja vārds izskanējis Latvijas jaunatnes Ziemas festivālā, kas arī šogad tika organizēts attālināti.

Pateicoties 130 mūsu skolas skolēniem (vairums bija sākumskolas skolēni) un 14 pedagogiem, esam augstajā 10. vietā valstī no 166 izglītības iestādēm Latvijā un 1.vietā Rīgā.

Kopā esam nosoļojuši 2734.6 km, noskrējuši 605.5 km, noslēpojuši (gan no kalna, gan ar distanču slēpēm) 128 km un ar snovborda dēli no kalna nobraukuši 16.1 km.

Paldies visiem skolēniem, viņu vecākiem par atbalstu un pedagogiem, kas izrādīja interesi un piedalījās!

 Vēlot neizsīkstošu enerģiju un veselību, sporta darba organizatore Gita Pērkone

Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 

1.vieta Beātei Baugai, 12.b

3.vieta Kristai Sandijai Zaķei, 12.b un Jēkabam Blankam, 10.c

Paldies skolotājai Inesei Roziņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Rojs Loze (6.c) ieguvis 2.vietu Starptautiskajā loģiskās un algoritmiskās domāšanas konkursā Bebr[a]s 5.- 6.klašu grupā.

Sacensība bija spraiga, jo konkursa 1. kārtā piedalījās vairāk nekā 17 000 skolēnu no visas Latvijas. Konkursa otrajā jeb noslēdzošajā kārtā tiešsaistē piedalījās gandrīz 100 labākie 5.–12. klašu skolēni.

Paldies skolotājai Vitnijai Kokorevičai par ieguldīto darbu skolēna sagatavošanā!

Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē

  1. vieta Annai Misiņai, 9.c

Atzinība – Ernestam Andrejam Lauciņam, 8.c

Paldies skolotājai Inesei Roziņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Apsveicam sporta skolotāju Gitu Pērkoni ar “Trīs Zvaigžņu balvu” nominācijā “Gada sporta pedagogs”!

Pateicība no BJC “Apīte” par sagādāto dāvanu prieku. Īpašs paldies skolotājai Diānai Ķezberei par rūpēm, lai ikvienam jaunietim sagādātu patiesu svētku sajūtu.

Paldies par atsaucību, ziedojot līdzekļus dzīvnieku patversmei “Labās mājas”!