Arhīvs

Frankofonijas mēnesis Rīgas Franču licejā 2022. gadā

1.-5.klases

1. un 2.klašu skolēni iepazinās ar vārdu FRANKOFONIJA un guva priekšstatu par to, cik plaši izplatīta pasaulē ir franču valoda, noskatoties video par valstīm, kurās franču valoda ir oficiālā valoda. Skolēni ar aizrautību pildīja radošo uzdevumu – zīmēja un izkrāsoja Frankofonijas valstu karodziņus.

3.-5.klašu skolēni izdomāja un izveidoja grāmatiņas un plakātus par Rīgas Franču liceju un savu dzīvi skolā. Maija sakumā darbi būs apskatāmi izveidotajā izstādē liceja telpās.

Skolēni arī aktualizēja zināšanas par to, kas ir Frankofonija un kādās valstīs runā franču valodā, spēlējot dažādas interneta resursos pieejamās spēles, un izveidoja plakātus ar savām pārdomām, kāpēc viņiem patīk apgūt franču valodu (plakāti apskatāmi Mēness ielas ēkā, 205.kab.).

5.klašu skolēni interešu izglītības svešvalodu stundās, strādājot komandās, aktualizēja esošās zināšanas un uzzināja jaunu par Francijas pilsētu nosaukumiem, upēm, ezeriem, aktieriem, rakstniekiem, māksliniekiem. Skolēni strādāja komandās.

Konkurss “Kas ir Eiropa ?”

Ikgadēja Frankofonijas mēneša ietvaros Francijas institūti Igaunijā, Latvijā un Lietuvā organizēja eseju konkursu “Kas ir Eiropa?”.

Konkursā bija aicināti piedalīties franču valodas apguvēji un pratēji visās trīs Baltijas valstīs. Konkursā mērķis –  franču valodā dalīties ar personīgu stāstu par kādu no Eiropas pilsētām.

No Rīgas Franču liceja šajā radošajā konkursā izteica velmi piedalīties septiņas skolnieces no 3. un 4.klasēm. Franču valodas skolotājas Katerinas Terlanovas vadībā meitenes izveidoja ļoti dažādus darbus savā individuālajā stilā. Skolnieces franču valodā dalījās ar stāstiem un piedzīvojumiem Francijā un Vācijā.

Konkursam noslēdzoties, Rīgas Franču licejs saņēma priecīgu ziņu no Francijas institūta, ka konkursa žūrija ar pārstāvjiem no Francijas institūtiem visās trīs Baltijas valstīs izvēlējās trīs laureātus, starp kuriem bija arī  Mia Manceviča. Mia esejā stāstīja par savu ceļojumu Vācijā, Diseldorfā.

6.-9.klases

6.-9.klašu skolēni noskatījās informatīvu video par franču valodu pasaulē ar mērķi iegūt jaunas zināšanas par Frankofoniju, kā arī izpildīt ar to saistītos uzdevumus. Skolēni pārbaudīja savas zināšanas un uzzināja interesantus faktus par Frankofonajām valstīm (Francija, Kanāda, Beļģija, Šveice, Āfrika), un salīdzināja tēlainus izteicienus franču un dzimtajā valodā. 

7.klašu skolēni iepazinās ar ANO Bērnu tiesību konvenciju un veica dažādas aktivitātes saistībā ar bērnu tiesībām franču valodā.

Konkurss “Izstāsti man Moljēru!”

2022.gadā Frankofonijas mēneša ietvaros Francijas institūti Igaunijā, Latvijā un Lietuvā sadarbībā ar frankofono valstu vēstniecībām organizēja video klipu konkursu “Izstāsti man Moljēru !”. Franču valodas pratēji tika aicināti parādīt savu radošumu un komandas garu, īstenojot video, kurā īpašā veidā izstāstītu kādu Moljēra, kuram šogad aprit 400. gadadiena, lugu.

Skolotājas Evelīnas Frīdemanes vadībā 9.a klases skolēni aktīvi piedalījās video tapšanā, ļoti radoši izstāstot Moljēra lugu “Iedomu slimnieks” (“Le malade imaginaire”), kā rezultātā divas skolnieces, Ļubka Luīze Marija un Saulīte Alise guva uzvaru, izcīnot 3.vietu (11 – 15 gadu vecumposmā) šajā Baltijas valstu mēroga konkursā.

Skolēnu veidotais radošais video klips ir pieejams šeit: https://youtu.be/vx_Rijpdd7A

10.-12.klases

Vidusskolēni mācību stundās piedalījās dažādās komandu spēlēs, lai pārbaudītu savas zināšanas un uzzinātu interesantus faktus par frankofonajām valstīm (Francija, Kanāda, Beļģija, Šveice, Āfrika), to vēsturi, tradīcijām, svētkiem un mākslu. Noskatījās video par Francijas simboliem un padziļināja savas zināšanas par Francijas himnas 1.panta un piedziedājuma saturu un vārdu skaidrojumu. Skolēni aizpildīja arī savu “Valodu biogrāfiju”. Skolēni izveidoja radošos plakātus ar saviem mīļākajiem franču vārdiem.

Starptautisks projekts “Eiropas vidusskola”

2022.gada sākumā par Eiropas Savienības Padomes prezidējošo valsti kļuva Francija. Par godu šim notikumam Francijas Nacionālās izglītības, jaunatnes un sporta ministrija sadarbībā Francijas Nacionālo valsts dienesta institūtu, Francijas Nacionālo administrācijas skolu, Strasbūras akadēmiju un 27 Francijas vēstniecībām un Francijas Institūtiem Eiropā organizēja starptautisku projektu “Eiropas vidusskola” (“Lycée d’Europe”).

No 14. līdz 18.februārim, divi RFL skolēni, Džodija Loze (10.b) un Rolands Frīdemanis (11.c), kopā ar skolotāju Intu Murāni piedalījās šajā projektā, tiekoties tiešsaistē ar jauniešiem no 27 Eiropas Savienības valstīm ar mērķi padziļināt savas zināšanas par Eiropas pilsonību, tās vēsturi, vērtībām, teritoriju, dalībvalstīm un institūcijām. Jaunieši iepazinās ar Eiropas mantojumu: tiesībām, pārrunām, modernizāciju, kultūru un mākslu, ka arī attīstīja piederības izjūtu, kas ļauj būvēt sabiedrību no Eiropas kopējiem resursiem ar mērķi pārdomāt sabiedrības uzbūvi Eiropas līmenī ar starpkultūru un daudzvalodības palīdzību. Projekta ietvaros skolēni piedalījās vairākās darbnīcās, kurās ar profesoru un referentu palīdzību izveidoja aplikāciju un spēli, interaktīvās kartes, kā arī veica darba apkopojumu ar ziņojumu par paveikto darbu. No 8. līdz 10.aprīlim abi RFL skolēni devās uz Parīzi, lai satiktu pārējos projekta dalībniekus un piedalītos semināros, tikšanās un sarunās ar Francijas svarīgām personām, kuras darbojas Eiropas Savienības labā. Skolēni apmeklēja Parīzes ievērojamas vēstures un kultūras vietas, kā arī atpūtās un sadraudzējās.

Valsts ģeogrāfijas olimpiādē Beātei Baugai, 12.b.klase, 3. vieta.

Paldies skolotājai Inesei Roziņai par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Eižens Freimanis ieguvis I pakāpes diplomu bērnu un jauniešu vizuālās mākslas darbu konkursā – izstādē “Anime”.

Paldies skolotājai Lanai Bikavniecei!

Enija Baltalksne (4.d) angļu valodas daiļrunātāju konkursā “Daba ” (Nature) ieguvusi godalgoto III vietu, lasot amerikāņu dzejnieka Kena Nesbita (Kenn Nesbitt) dzejoli “My Sister Should Be an Explorer”.

Paldies skolotājai Marijai Griņevičai par skolnieces sagatavošanu konkursam!

Lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem Latvijas skolēnu 46. zinātniskās pētniecības darbu valsts konferencē!

Luīzei Šnorei 1.pakāpe (skolotāja Inese Lāčauniece)

Nikolai Plātei 2. pakāpe (skolotāja Inese Lāčauniece)

Alīnai Elizabetei Āboliņai 2. pakāpe (skolotāja Sandra Slūka)

Alisei Ekstai un Beātei Baugai 3. pakāpe (skolotāja Agneta Šneidere)

Viktorijai Grietniecei 3.pakāpe (skolotāja Diāna Berga)

Apsveicam un sakām paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu! 

Rīgas valstspilsētas 48. latviešu valodas un literatūras olimpiādē

Anna Misiņa (9.kl.) ieguvusi 2.vietu.

Sofija Ponomarjova (9.kl.) ieguvusi 2.vietu.

Grēta Dilāne (8.kl.) ieguvusi atzinību.

Paldies skolotājām Litai Silovai un Inesei Lāčauniecei par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Angļu valodas valsts 52.olimpiādē

Jasmīna Lapa (11.kl.) ieguvusi atzinību. Paldies skolotājai Kristīnei Smirnovai par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Filozofijas valsts 8.olimpiādē

Beatrise Puriņa (12.kl.) ieguvusi atzinību. Paldies skolotājai Evi Dagai- Krūmiņai par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Vēstures valsts 28.olimpiādē

Nikola Plāte (12.kl.) ieguvusi I pakāpi. Paldies skolotājam Jānim Būmanim par skolēna sagatavošanu olimpiādei!

Franču valodas valsts 52.olimpiādē

I pakāpi ieguvuši Ernests Lauciņš (8.kl.), Beāte Bauga (12.kl.) un Agate Dārta Vaska (12.kl.),

II pakāpi ieguvušas Karlīne Rigerte (8.kl.), Una Līna Lauciņa (10.kl.) un Evelīna Siliņa (12.kl.),

III pakāpi ieguvušas Anna Misiņa (9.kl.) un Juta Jākobsone (11.kl.),

atzinību ieguvušas Alise Saulīte (9.kl.), Viktorija Greidāne (11.kl.) un Sančeta Elizabete Šmite (12.kl.).

Paldies skolotājām Ilonai Folkinsai, Allai Kulakovai, Lienei Apīnei- Birkmanei, Intai Murānei, Ilonai Gargažinai un Lindai Svilpei!

Laikā, kad sacensības bija retums, Rīgas Franču liceja vārds izskanējis Latvijas jaunatnes Ziemas festivālā, kas arī šogad tika organizēts attālināti.

Pateicoties 130 mūsu skolas skolēniem (vairums bija sākumskolas skolēni) un 14 pedagogiem, esam augstajā 10. vietā valstī no 166 izglītības iestādēm Latvijā un 1.vietā Rīgā.

Kopā esam nosoļojuši 2734.6 km, noskrējuši 605.5 km, noslēpojuši (gan no kalna, gan ar distanču slēpēm) 128 km un ar snovborda dēli no kalna nobraukuši 16.1 km.

Paldies visiem skolēniem, viņu vecākiem par atbalstu un pedagogiem, kas izrādīja interesi un piedalījās!

 Vēlot neizsīkstošu enerģiju un veselību, sporta darba organizatore Gita Pērkone

Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē 

1.vieta Beātei Baugai, 12.b

3.vieta Kristai Sandijai Zaķei, 12.b un Jēkabam Blankam, 10.c

Paldies skolotājai Inesei Roziņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!