Arhīvs

Atklātajā matemātikas olimpiādē

2.vieta Mārtiņam Zakulim, 5.b

3.vieta Teodoram Krebam, 5.c

Paldies skolotājai Ingai Lūsei par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Jau sesto gadu Rīgas Franču liceja skolēnu ģimenes piedalījās labdarības akcijā un sarūpēja sirsnīgas dāvanas Pļaviņu vientuļajiem senioriem un sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Otro gadu sadarbība turpinās arī ar pusaudžu un jauniešu centru “Apītes”, kura vadītāja ir RFL absolvente Inga Vēciņa.

Paldies skolēnu vecākiem par atsaucību, īpašs paldies skolotājai Diānai Ķezberei par uzņēmību organizēt šo labdarības akciju!

20. decembrī ar svētku koncertu Jauniešu dienas centrā noslēgusies akcija “Miljons sveču grupu mājai”.

Dāsnākie akcijas dalībnieki bija 7.b klase (audzinātāja K.Gaile), 7.d klase (K.Klišāns), 8.b klase (I.Lāčauniece), 8.c  klase (N.Teļminova), 9.b klase (S.Ābola), 10.klases (L.Silova), 12. klases (E.Pakalne).

 Liels paldies skolas mākslinieku komandai:  6.-7. kl. deju kolektīvam Auseklītis un vadītājai I. Jundzei, 5.-9. kl. meiteņu korim un skolotājai K. Pundzjui, 7. – 9. kl. teātra pulciņam un vadītājai A. Kukulei – Sniķerei.

Direktores vietniece Liene Frīdberga saka paldies ikvienam, kurš piedalījās ar gaišām domām un labiem darbiem, palīdzot jauniešiem ar smagiem kustību traucējumiem pietuvoties lielajam sapnim mazliet tuvāk.

Rīgas pilsētas ģeogrāfijas olimpiādē

Jānis Misiņš (8.kl.) ieguvis 3.vietu,

Augusts Punenovs (9.kl.) ieguvis 3.vietu,

Laura Garkane (8.kl.) ieguvusi atzinību.

Paldies skolotājai Inesei Roziņai par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

Rīgas pilsētas angļu valodas 52.olimpiādē

Loretta Trone (11.kl.) ieguvusi atzinību.

Paldies skolotājam Gatim Dilānam par skolnieces sagatavošanu olimpiādei!

Rīgas Franču liceja 12.c klases skolniece Karīna Kārkliņa un viņas deju partneris Hardi Vahtra ieguvuši 6. vietu Eiropas čempionāta finālā standartdejās un ieguvuši 6. vietu Pasaules čempionāta finālā 10 dejās (standartdejās + Latīņamerikas dejās). Dejotāji pārstāv deju klubu “Dzintars.” 
Turam īkšķus un vēlam veiksmi Pasaules čempionātā standartdejās, kas notiks decembrī.

Rīgas Franču liceja matemātikas skolotāja Liene Purgaile saņēmusi Ekselences balvu un stipendiju. Balva tiek pasniegta profesionālākajiem skolotājiem, kuru sniegumu divās atlases kārtās vērtēja skolēni, vecāki un kolēģi, kā arī izglītības eksperti un uzņēmēji.

Liene Purgaile LTV1 ziņu raidījumā

UNESCO Pasaules medijpratības un informācijas pratības nedēļas ietvaros 24. oktobrī  notika  diskusija “Manas Latvijas tēls. Kā atšķirt informāciju no dezinformācijas?” Latvijas Valsts prezidents Egils Levits kopā ar jauniešiem runāja par mediju un informācijas pratību un dezinformācijas ietekmi uzskatos par Latviju. Viena no diskusijas dalībniecēm bija arī RFL 11.c klases skolniece Ella Hermansone. Diskusijā tika akcentēts, ka mediju un informācijas pratība ietekmē ikviena cilvēka  dzīvi, nosakot, cik droša kopumā ir mūsu sabiedrība un valsts. Valsts prezidents Egils Levits uzsvēra: “Lai orientētos informācijas okeānā, ir nepieciešams prāta treniņš un prasmes, kritiskā domāšana un trenēti medijpratības muskuļi.”

Diskusiju pilnībā var noskatīties šeit

Fotogrāfiju autors – Dāvis Doršs, Valsts prezidenta kanceleja