LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Tematiskās nodarbības

2018./2019.m.g.

Tematiskās nodarbības ir pagarinātās dienas grupas darba forma, kur 1. – 2. klases skolēni, atbilstoši savām interesēm, vēlmēm un spējām, saturīgi pavada brīvo laiku pirms un pēc mācību stundām.

Sākumskolas skolēniem katru dienu ir iespēja piedalīties dažādās tematiskās nodarbībās:

“Asini prātu”,

“Raitā valodiņa”,

“Dabas zinību pulciņš”

“Franču valodas klubiņš”,

“Mūzika sev’’

“Izzini pasauli”,

“Čaklie pirkstiņi”

“Programmēšana”

“Skaistas rakstīšanas māksla’’

Nodarbības notiek 1 – 2 reizes nedēļā. Skolēni piedalās izteiksmīgās runas, matemātikas konkursos un olimpiādēs, kā arī dažādās izstādēs skolā.