LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Literārā gadagrāmata “Ausainais”

           Literārā gadagrāmata Rīgas Franču licejā dzīvo kopš 1998.gada. 1999.gada 20.septembrī, skanot īpašam suminājuma dzejolim, gadagrāmata ieguva savu vārdu AUSAINAIS. Par vārda devēju tai kļuva literatūras skolotāja Daina Štokmane.

1  

Gadagrāmatas atvēršanas svētki 1999. gada septembrī

             Un tā katru gadu sarosās topošie dzejnieki, prozaiķi, dažreiz arī tulkotāji, aktivizējas teātra izrāžu un grāmatu vērtētāji, radoši nopietni kļūst skolēnu zinātniski pētniecisko darbu aizstāvētāji (literatūrzinātnē, valodniecībā, arī kulturoloģijā). Visām latviešu valodas un literatūras skolotājām aktīvi un atbalstoši palīdzot, gadagrāmatā iekļūst mācību stundu interesantākās epizodes.
Gadagrāmatas „AUSAINAIS” īpašie sējumi top tajos gados, kad skolā ir noritējis jau ilggadējais un tomēr ikreiz atšķirīgais radošo darbu konkurss, veltīts MŪSĒJAM – Klāvam Elsbergam. Mēs vienmēr jūtamies droši un pasargāti, jo “kad jūsu ausainie skums/ es atlidošu pie jums” (K.E.).

Latviešu valodas skolotāja Lita Silova

Ausainais 2018

18.decembrī RFL 11. a klases radošā komanda aicināja uz literārās gadagrāmatas “Ausainais” atvēršanas brīdi, kura laikā Elzabete un Mārcis pastāstīja, ko licejam nozīmē Ausainais un kā tapis šis liceja radošo literāro darbu apkopojums. Līna, Ance, Sofija, Gustavs un Ritvars pasākumu kuplināja ar skolēnu radīto dzejoļu lasījumu, par muzikālo noformējumu rūpējās Adrija un Līva. Lai sajustu Ausainā garšu, Linda un Grieta prezentācijas apmeklētājus cienāja ar gardām austiņām. Lai noskaidrotu, kā Ausaino izjūt licejisti, Elizabete klausītājus rosināja uzrakstīt vienu kolektīvā dzejoļa rindu. Tā tapa šis kolektīvais dzejolis:

Ausainais ir dzīvnieks?

Ausainais ir lācis?

Ausainais ir pasakains dzejas tēls?

Ausainais ir noslēpumainais dzejā?

Ausainais ir vārdi no sirds.

Ausainais ir atvērtas durvis uz dzejoļu pasauli.

Ausainais ir kāds, kas labi klausās.

Ausainais ir kāds, kurš ievēro pašu sīkāko.

Ausainais ir austiņas, ar kurām var dzirdēt visu pasauli.

Ausainais ir tas, kas raksturīgs visiem mums.

Ausainais ir tavas pēdas.

Ausainais ir manas pēdas.

Ausainais ir skolas dārgumu lādīte.

Ausainais ir gatavs sadarboties.

 

Šī gada Ausainā komanda – 11. a klases skolēni un skolotāja Inese Lāčauniece izsaka pateicību visiem licejistiem, kuru darbi kuplinājuši šī gada “Ausainā” lappuses, un īpaši latviešu valodas skolotājām Litai Silovai, Signei Ābolai, Ivetai Vīdušai, Jolantai Babrānei.

Īpašs paldies mākslinieciskās koncepcijas autorei Betijai Zvejniecei.

Inese Lāčauniece

 

Ausainais 2017

Ausainais meklē vārdus, ausainais meklē cilvēkus, kas pilni nebeidzama radošuma un vēlmes rakstīt. Tāds bija Klāvs Elsbergs, kas šo Ausaino ir iedvesmojis līdz dvēseles dziļumiem. Šogad, 2017.gadā, apritēja 30 gadi, kopš dzejnieks, sava ceļa gājējs, mūs atstāja, atstājot savu radošumu un skatījumu uz dzīvi- izpaustu uz papīra. Mēs iedvesmojamies un turpinām plaukt. Ausainie ziedēs vienmēr. Ausainie cienīs, atcerēsies, mīlēs, un ausainie nekad nepadosies. Tādi mēs esam- vienkārši, bet sarežģīti.

Ausainais’17 ir tapis radošā un pacietības pilnā procesā. Mēs neatlaidīgi rakstījām, domājām, dzejojām, zīmējām un centāmies realizēt savu ilūziju, kas šobrīd ir realitāte. Bet vieni mēs nebūtu tikuši galā.

Mūsu piedzīvojums Ausainajā sākās ar skolotāju, domubiedru Ivetu Vīdušu, kas mums uzticējās un deva iespēju, neatlaidīgi palīdzot un cienājot ar šokolādi!

Mēs sakām paldies arī citām mūsu skolas latviešu valodas skolotājām – Litai Silovai, Inesei Lāčauniecei, Signei Ābolai par neatlaidīgu darbu ar mūsu ausainajiem.

Paldies lietvedei Andrai Krastiņai, kura mums palīdzēja Ausainajam’17 kļūt sakārtotam un īstam!

Taču tomēr vislielāko paldies mēs sakām jums, ausainie, jo Ausainais bez tā ausainajiem ir tāpat kā plauksta saltā ziemas novakarē bez silta, vecmammas adīta cimda. Īpaša pateicība visiem vārdos nenosauktajiem vizuālo darbu autoriem.

Taču kas esam mēs? Mēs esam Ausainā’17 entuziasti, domubiedri un vienkārši draugi:

Evita Januškeviča– koncepcija, radošais risinājums

Jete  Puriņa– koncepcija, radošais risinājums

Roberts Brants– tehnisko risinājumu meistars

Evija Elerte– māksliniece

Līze Masaļska

Katrīna Kociņa

Paula Bagucka

Liene Juhņēviča 

Literārās gadagrāmatas veidotāju vārdā Jete Puriņa

 

 

Ausainais 2016

Cik grūti iesākt!

Gadu no gada rodas „Ausainais” – arī šoreiz tas pats, bet atkal jau citā rokrakstā.

Mēs šodien esam Ausainie.

Mēs visi kļūstam par  māksliniekiem, kuri mācās un no kuriem mācās.

Tie, kuri klausās. Tie, kurus klausās. Tie, kuri meklē. Mēs un jūs, Ausainie, esam savādi cilvēki, kuri dažkārt līdzinās cits citam, bet dažreiz nelīdzinās nemaz un satiek sevī klausītāju, lasītāju, meklētāju, Raini un zīmuļu asinātāju.

Mēs šodien esam Ausainie.

Tie, kuri raksta grūti iesākamo, vēl grūtāk pabeidzamo, bet mēs paceļam sevi aiz ausīm, un jūs saspicējat savas ausis – tikai tā rodas Ausainais.

Cik grūti pabeigt!

Emīlija Morica

 

Šī gada literārās gadagrāmatas radošā grupa bija 11.a un 11.c klases skolēni: Deivids Balodis, Paula Krista Cābule, Kristiāna Glinka, Frančeska Tīna Kursīte, Emīlija Morica, Keita Naumova, Anda Puzarele, Evelīna Stiene, Katrīna Laura Vaganova, Valters Vagotiņš-Vagulis, Una Zelmene. Rediģēšanas darbus veica skolotāja Jolanta Babrāne un Signe Ābola.

Pirmajā nodaļā apkopotas Latvijas Literatūras gada balvai nominēto grāmatu recenzijas, 11. un 12. klašu skolēnu domraksti un Ditas Kantores ZPD kulturoloģijā.

2015.gads bija Raiņa un Aspazijas jubilejas gads, tādēļ otrajā nodaļā lasāmi skolēnu jaunrades darbi ar Raiņa dzejas motīviem.

Pamatskolas skolēni aizrautīgi sekojuši līdzi RFL absolventes Luīzes Pastores daiļradei, un ir tapuši daudzi interesanti radošie darbi sērijā „Mākslas detektīvi”. Trešajā nodaļā arī plašs pasaku un neticamu notikumu klāsts.

Nodaļa „Vārdu spēles” sākas ar atskatu uz iepriekšējā gada literārās gadagrāmatas atvēršanas pasākumu, kurā tapa pirmie asni šī gada grāmatai.

Pēdējā nodaļā savus jaunrades darbus plašākam lasītāju lokam uzticēja Frančeska Kursīte, Emīlija Morica un Valters Muzikants.

Grāmatai košumu piešķir skolēnu zīmējumi, fotogrāfijas un Keitas Naumovas speciāli šai  grāmatai radītie darbi.

Vislielākais paldies mūsu latviešu valodas skolotājām – Litai Silovai, Ivetai Vīdušai, Inesei Lāčauniecei, Jolantai Babrānei, Signei Ābolai – , kuras visa gada garumā rosinājušas rakstīt, devušas padomus un interesantas idejas, likušas darbus kaudzītē, lai taptu šis krājums.

Dodot spārnus mūsu Ausainajam šogad, vēlos atgādināt, ka ikvienā no mums mīt Ausainais – vēlme un spēja radīt. Ikkatrs var sniegties debesīs pāri viduvējībai un lidot, tā dodot pasaulei vairāk nekā tikai savu miesu – savu sirdi, kurā mājo nezūdoša dvēsele.

Deivids Balodis

 

Ausainais 2015

Kad pienāk brīdis ikgadējajai literatūras gada grāmatai, neviļus gribas saprast, kas tad tajā rakstīšanā tik fenomenāls un kāpēc mēs vispār turpinām to darīt.

Tad nu iedomājies ikdienišķu novembra dienu – viss auksts, slapjš, drūms un garlaicīgs. Visdrošāk un, iespējams, visefektīvāk tad lūgt palīdzību uzticamajai Svētajai Trīsvienībai – lasīšana, rakstīšana, skatīšanās. Klišejiskā atbilde uz jautājumu, kāpēc tev patīk lasīt grāmatas un skatīties filmas, atrodama visos bērnu domrakstos – iejušanās galveno varoņu ādā, ceļošana pa pasauli, guļot savā gultiņā, kā arī iespēja uzzināt daudz ko jaunu! ( Bet klišeja taču ir klišeja, jo tā strādā!) Taču ar rakstīšanu, mīļie draugi, nav tik vienkārši. Tur ir tāds īpašs fīlings. It kā rakstot tiek piepūlētas i smadzenes, i rociņas un par pilnīgu atpūtu to nenosauksi, tomēr spēja izrakstīt no sevis visu ārā, ietērpt īstajos vārdos to, kas danco pa galvu, vai uzlikt uz papīra domu, kas jau sen neliek mieru, ir lieliska. Rakstīšana ir sanatorija, kas atrod un iztīra dvēsles pieputējušos kaktiņus, pie reizes atverot tādas durvis, par kurām iepriekš nemaz ir neesi nojautis.  Anesteziologs un cilvēka dvēseles dzīļu pazinējs Pēteris Kļava intervijā žurnālam „Rīgas Laiks” apgalvo: ,,Tu esi pati pirmā doma, nevis tā doma, kas rada nākošo domu.”  Šo eksistenciālo citātu varam pārmest arī uz rakstīšanu, jo tā arī ir – pirmo domu pierakstot,  slūžas ir vaļā un tālāk atliek tikai ļauties.

Taču, turpinot šo priekšvārdu, man bail kļūt par klasisku žurnāla redakcijas slejas autori, kas nopūlas savienot filozofisku apceri ar upeņu drumstalmaizes recepti 36.lpp., tāpēc labāk vienkārši vērt vaļā nākamo lapaspusi un novērtēt, kas mums šogad sanācis. Jo rakstīt ir labi, rakstīt vajag!

Ieva Estere Barkāne

 

 

Literāro gadagrāmatu veidoja un kopā lika

10.a klases ,,Ausainā” domubiedri

Ieva Estere Barkāne,

Anete Rēzija Bērziņa,

Mārtiņš Gūtmanis,

Annemarija Sofija Rukšāne,

Anna Elga Ščipčinska,

Nikola Zemīte

un viņu latviešu valodas un literatūras skolotāja Iveta Vīduša.

 

Paldies par skolēnu rosināšanu un ausainā idejas atbalstīšanu Rīgas Franču liceja latviešu valodas un literatūras skolotājām-

Signei Ābolai, Inesei Lāčauniecei, Litai Silovai!

 

Paldies par atbalstu un palīdzību 2015.gada Rīgas Franču liceja literārās gadagrāmatas izveidē un tapšanā skolas bibliotekārei Rasmai Grosenai!

ausainais 2014