LAT FRA ENG

Vārda svētki:

ATVĒRTO DURVJU DIENA 2017. GADA 3. MARTĀ NO PLKST. 9.30

3. martā aicinām iepazīt mācīšanās prieku, vērojot un līdzdarbojoties 9. klašu mācību stundās. Interesentiem  līdzi jāņem  pirmā semestra liecība.

2017./2018. mācību gadā 10. klasē Jums  būs iespēja apgūt  vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena valodu programmu vai vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programmu, vai vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programmu.

Franču valodas priekšzināšanas nav nepieciešamas.
Uzmanīgi izpētiet izglītības programmu īstenošanas plānus!

Atvērto durvju dienas norise.

Pieteikšanās anketa.