LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Labdarības akcija

Jau sesto gadu Rīgas Franču liceja skolēnu ģimenes piedalījās labdarības akcijā un sarūpēja sirsnīgas dāvanas Pļaviņu vientuļajiem senioriem un sociālās aprūpes centra iemītniekiem. Otro gadu sadarbība turpinās arī ar pusaudžu un jauniešu centru “Apītes”, kura vadītāja ir RFL absolvente Inga Vēciņa.

Paldies skolēnu vecākiem par atsaucību, īpašs paldies skolotājai Diānai Ķezberei par uzņēmību organizēt šo labdarības akciju!

20. decembrī ar svētku koncertu Jauniešu dienas centrā noslēgusies akcija “Miljons sveču grupu mājai”.

Dāsnākie akcijas dalībnieki bija 7.b klase (audzinātāja K.Gaile), 7.d klase (K.Klišāns), 8.b klase (I.Lāčauniece), 8.c  klase (N.Teļminova), 9.b klase (S.Ābola), 10.klases (L.Silova), 12. klases (E.Pakalne).

 Liels paldies skolas mākslinieku komandai:  6.-7. kl. deju kolektīvam Auseklītis un vadītājai I. Jundzei, 5.-9. kl. meiteņu korim un skolotājai K. Pundzjui, 7. – 9. kl. teātra pulciņam un vadītājai A. Kukulei – Sniķerei.

Direktores vietniece Liene Frīdberga saka paldies ikvienam, kurš piedalījās ar gaišām domām un labiem darbiem, palīdzot jauniešiem ar smagiem kustību traucējumiem pietuvoties lielajam sapnim mazliet tuvāk.