LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Uzņemšana Rīgas Franču licejā 2021./2022.m.g.

Reģistrēšanās konkursam uz 10. klasi
no 11.06.2021. plkst. 17.00 līdz 16.06.2021. plkst. 17.00


Lai reģistrētu skolēnu konkursam uz 10.klasi :

1. nepieciešams aizpildīt reģistrācijas formu; ATVĒRT FORMU

2. nosūtīt skolēna 9. klases apliecības sekmju izraksta kopiju (ieskenētu vai labi saprotamu fotogrāfiju) uz norādīto
e-pastu: rfl-uznemsana@edu.riga.lv

E-pastam, no kura tiek sūtīta sekmju izraksta kopija, ir jāsakrīt ar reģistrācijas formā norādīto!


Izglītojamo uzņemšanas kārtība RFL vispārējās vidējās izglītības programmā

Par izglītojamo uzņemšanas kārtību

Rīgas Franču licejā 2021./2022. m. g. piedāvā vispārējās vidējās izglītības klātienes programmā apgūt vienu no trim virzieniem. Skatīt virzienu programmas:

Valodas un humanitārās zinātnes

Matemātika, dabaszinātnes, inženierzinātnes

Uzņēmējdarbība un sabiedrības pārvaldība


Informācija topošo pirmklasnieku vecākiem

Vecāki( likumiskie pārstāvji) iesniegumu par skolēna uzņemšanu 1.klasē vai par iesnieguma atsaukšanu var :

*nosūtīt elektroniski uz  liceja e-pastu: rfl@riga.lv.
*izmantojot portālā www.Latvija.lv pieejamo pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.
*iesniegt lietvedībā klātienē K.Valdemāra 48  25., 27., 31. maijā no pulksten 9:00 līdz 12:00.