LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Uzņemšana brīvajās vietās

UZŅEMŠANA 7. KLASĒ

Vispārējās pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmas ietvaros skolēni apgūs franču valodu (bez priekšzināšanām).
Skolēni var pretendēt uz brīvajām vietām, iesniedzot 6. klases beigšanas liecības kopiju un iesniegumu.

Dokumenti iesniedzami Rīgas Franču liceja (Mēness ielā 8) Lietvedības kabinetā no 31.05. līdz 04.06. (ieskaitot), laikā no plkst.12.00 līdz 16.00.

Iesnieguma paraugs_par_uznemsanu

Lēmums par skolēnu uzņemšanu 7. klasē tiks pieņemts jūnijā, saskaņojot to ar RD IKSD.

2018./2019.m.g. 7. klašu skolēni mācības uzsāks Liceja ēkā K. Valdemāra ielā 48.
Uzziņas pa tālruni:
67372949
67501621