LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Uzņemšana 10. klasē

Uzņemšanas kārtību 10. klasē nosaka Rīgas Franču liceja 2017. gada 14. decembra iekšējie noteikumi Nr. LF-17-3-nts.

Piesakot izglītojamo Licejā, izglītojamā vecāki vai pilngadīgs izglītojamais iesniedz Liceja direktorei adresētu iesniegumu. Iesnieguma paraugs par uzņemšanu 10.klasē.

Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

  • iepriekš iegūtās pamatizglītības apliecinoša dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu);
  • bērna medicīnisko karti (026/u veidlapa);
  • izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u), izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību;
  • aizgādību apliecinoša dokumenta kopiju.

 

2018. gada septembrī 7. – 12. klašu skolēni mācības uzsāks Rīgas Franču liceja vēsturiskajā renovētajā ēkā K. Valdemāra ielā 48