LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Skolēnu parlaments

Elizabete Laiviņa – prezidente

Beatrise Kleinberga – prezidentes vietniece

Andris Kamergrauzis, Anna Januškēvica – pasākumu vadītāji

Dita Kantore – lietvede

Elizabete Gaile, Jānis Mencis – starpskolu atašeji

Elizabete Mežule, Gints Gaismiņš – saimniecības atašeji

Katrīna Kupča, Zane Grants, Klaudija Gauja – kultūras atašejas

Liberta Stoma – sekmju atašeja

Linards Daugavietis – sporta atašejs

Sofija Konošonoka – IT speciāliste

Jānis Liepiņš, Rihards Rudovskis, Kārlis Putniņš – DJ