LAT FRA ENG

Vārda svētki:

RFL skolēnu mācību sasniegumi 2016./2017.m.g.

1.Skolēnu sasniegumi valsts diagnosticējošajos darbos ( apguves līmenis procentos)

Klase Latviešu valoda Matemātika Dabaszinības
3. klases 87,28 79,59
6. klases 79,39 67,33 63,16


2. Valsts pārbaudes darbos, beidzot 9. klasi
( vidējais vērtējums ballēs)

Latviešu valoda Matemātika Svešvaloda (franču valoda) Latvijas  vēsture
7,55 7,1 7,11 8,18

 

3.Centralizēto eksāmenu rezultāti 12. klasē

Centralizēto eksāmenu rezultāti

 

4. Liceja skolēnu sasniegumi zinātniski pētnieciskajā darbā valstī  2016./2017.m.g.

Zinātniski pētnieciskie darbi valstī

 

5. Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs valstī.

Rezultāti mācību priekšmetu olimpiādēs