LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Lepojamies!

Latvijas Vispārējās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu 5.-9.klašu, 5.-12.klašu koru konkursā “Dziesmai būt!” Rīgas Franču liceja 5.-9.klašu meiteņu koris (diriģentes Liene Batņa, Dace Melvere) ir ieguvis 1.pakāpes diplomu un 1.vietu ar 45,8 punktiem.

No sirds apsveicam!

 

Lepojamies!

Rīgas 5.-9.klašu un 5.-12.klašu meiteņu koru konkursā “Dziesmai būt” Rīgas Franču liceja 5.-9.klašu meiteņu koris ir saņēmis 1.pakāpes diplomu.

Diriģentes Liene Batņa un Dace Melvere.

Lepojamies!

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē  Rīgas Franču liceja deju kolektīva “Auseklītis” 3.-4.klašu grupa  ieguva augstāko pakāpi un 1.vietu Rīgā savā vecuma grupā. 

 

XXVI Vispārējo latviešu Dziesmu un XVI Deju svētku deju kolektīvu koprepertuāra pārbaudes un svētku dalībnieku atlases skatē  B grupā Rīgas Franču liceja deju kolektīvs “Auseklītis”  ieguva augstāko pakāpi

 

Paldies par ieguldīto sirds darbu vadītājai I.Pētersonei-Lazdānei, skolotājam K.Braunam, koncertmeistarei S.Plaudei! 

 

Interešu izglītības sasniegumi 2016./2017.m.g.

Nr.p.k. Pasākuma nosaukums Iegūtais tituls/ nominācija/ pakāpe/vieta
1. 1.-2.klašu kora uzstāšanas RFL jubilejas koncertā kultūras pilī “Ziemeļblāzma”
2.

5.-9.klašu meiteņu korim dalība koru skatē konkursā “Rīgas gailis”

Uzstāšanās RFL jubilejas koncertā

1.pakāpe

 

3.

Rīgas vispārizglītojošo izglītības iestāžu zēnu koru skate

Uzstāšanās RFL jubilejas koncertā

1.pakāpe

 

4.

Jauktā kora “Mēs lidosim” dalība vidusskolu jaukto koru festivālā “Kalniem pāri”  Valmierā

Uzstāšanās RFL jubilejas koncertā

5.

Deju kolektīvam “Auseklītis” III Rīgas izglītības iestāžu deju svētku “Trejdeviņi gaismas tilti” skate

Uzstāšanās RFL jubilejas koncertā

Augstākā pakāpe