LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Bērnu reģistrācija un uzņemšana 1.klasē

Vecāki (likumiskie pārstāvji) var iesniegt pieteikumu skolā, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).
Pieteikumu reģistrācija un uzņemšana 1. klasē notiek saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 137, Rīga 2015. gada 27.janvārī.

Ar noteikumiem var iepazīties šeit.

Vecāki( likumiskie pārstāvji) var pieteikt bērnu skolai gan klātienē, gan pieteikumu iesniedzot elektroniski, nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz liceja e-pastu: rfl@riga.lv
Rīgas Franču licejā Mēness ielā 8 pieteikumu reģistrācija 1. klasei notiek  trešdienās no 9.30 līdz 11.00.

24.04. pieteikumu reģistrācija nenotiks.

Pieteikumus reģistrēs 25.04. no plkst. 9.30 līdz 11.00.

Pieteikumus reģistrē liceja direktores vietniece Māra Kalniņa, tālrunis – 67474229.
Iesniedzot pieteikumu skolā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, kā arī aizpilda iesnieguma veidlapu.

Iesnieguma veidlapa šeit.

Skolu mikrorajoni.