LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Bērnu reģistrācija un uzņemšana 1.klasē

Vecāki (likumiskie pārstāvji) var iesniegt pieteikumu skolā, kad bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu (5 gadi).
Pieteikumu reģistrācija un uzņemšana 1. klasē notiek saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr. 137, Rīga 2015. gada 27.janvārī.

Ar noteikumiem var iepazīties šeit.

Vecāki( likumiskie pārstāvji) var pieteikt bērnu skolai gan klātienē, gan pieteikumu iesniedzot elektroniski, nosūtot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu uz liceja e-pastu: rfl@riga.lv

No 17. jūnija līdz 25. augustam 1.klases pretendentu  iesniegumu reģistrācija notiek trešdienās no plkst. 9.30 līdz 11.00 liceja lietvedībā K.Valdemāra ielā 48, tel. 67474156

Iesniedzot pieteikumu skolā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un bērna dzimšanas apliecību, kā arī aizpilda iesnieguma veidlapu.

Iesnieguma veidlapa šeit.

Skolu mikrorajoni.