LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Skolas darbinieki

Signe Ābola – latviešu valodas skolotāja
Inese Albrekte – angļu valodas, sākumskolas skolotāja
Mārīte Alksniņa – franču valodas skolotāja
Liene Apīne-Birkmane – franču valodas skolotāja
Dita Augule – matemātikas skolotāja
Jolanta Babrāne – latviešu valodas skolotāja
Liene Batņa – mūzikas skolotāja
Diāna Berga – sociālo zinību, ekonomikas skolotāja
Dace Bērziņa – matemātikas, ķīmijas skolotāja
Elita Bērziņa – logopēds
Lana Bikavniece – vizuālās mākslas skolotāja
Anita Birnbauma – angļu valodas skolotāja
Lelde Blūma – sākumskolas skolotāja
Kaspars Brauns – deju skolotājs
Jānis Būmanis – vēstures skolotājs
Rita Caunīte – matemātikas skolotāja
Evi Daga-Krūmiņa – filozofijas, franču valodas skolotāja
Dita Damberga – sākumskolas skolotāja
Jūlija Demakova – franču valodas skolotāja
Māra Dibranča – matemātikas skolotāja
Linda Ērmane – latviešu valodas skolotāja
Inese Ērmane-Peiča – franču valodas skolotāja
Ilona Gargažina – franču valodas skolotāja
Alise Gau – franču valodas skolotāja
Rasma Grosena – bibliotekāre
Mareks Ignatjevs – informātikas, datorikas skolotājs
Vineta Kantāne – politikas un tiesību skolotāja
Sigita Kazerovska – matemātikas skolotāja
Toms Kazimirisaņecs – koru vadītājs
Ingūna Kažmere – lietvede
Gundega Kimbare – sākumskolas skolotāja
Vineta Klauža – sākumskolas skolotāja
Ira Krēsliņa – sociālais pedagogs
Kristīne Krišāne – sekretāre
Tatjana Kunda – angļu valodas skolotāja
Diāna Ķezbere – franču valodas skolotāja
Inese Lāčauniece – latviešu valodas skolotāja
Normunds Legzdiņš – psihologs
Velga Līce – teātra pulciņa vadītāja
Inga Lūse – sākumskolas skolotāja
Irina Makarova – franču valodas skolotāja
Aina Mekone – sākumskolas skolotāja
Dace Melvere – mūzikas skolotāja
Ināra Misāne – vēstures skolotāja
Inta Murāne – franču valodas skolotāja
Renāte Ozoliņa – dabaszinību skolotāja
Sintija Ozoliņa – franču valodas skolotāja
Evija Pakalne – sporta skolotāja
Gita Pērkone – sporta skolotāja
Iveta Pētersone-Lazdāne – deju skolotāja
Ņina Pirha – krievu valodas skolotāja
Sarmīte Plaude – deju skolotāja
Mārcis Pliens – sporta skolotājs
Liene Purgaile – matemātikas skolotāja
Anna Radzihovska – angļu valodas skolotāja
Evija Ringača – speciālais pedagogs
Brigita Rozentāle – angļu valodas skolotāja
Evija Rozentāle – mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Inese Roziņa – ģeogrāfijas skolotāja
Maija Ruķere – bioloģijas skolotāja
Marija Rusecka – sākumskolas skolotāja
Natālija Servo – franču valodas skolotāja
Dainis Silamiķelis – fizikas skolotājs
Lita Silova – latviešu valodas skolotāja
Anna Skopinceva – franču valodas skolotāja
Kristīne Smirnova – angļu valodas skolotāja
Olga Sokolova – krievu valodas skolotāja
Linda Svilpe – franču valodas skolotāja
Biruta Šķēle – matemātikas, dabaszinību skolotāja
Nadežda Teļminova – krievu valodas skolotāja
Ainārs Tomašs – sporta skolotājs
Inga Treice – sākumskolas skolotāja
Kristīne Užbale – mūzikas skolotāja
Ineta Vētra – sākumskolas skolotāja
Iveta Vīduša – latviešu valodas skolotāja
Zane Zvirgzdiņa – sākumskolas skolotāja
Julien Joel Stark – franču valodas skolotājs