LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Skolas darbinieki

Inese Albrekte – angļu valodas, sākumskolas skolotāja
Mārīte Alksniņa – franču valodas skolotāja
Liene Apīne-Birkmane – franču valodas skolotāja
Dita Augule – matemātikas skolotāja
Signe Ābola – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Jolanta Babrāne – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Diāna Berga – sociālo zinību, ekonomikas skolotāja
Dace Bērziņa – matemātikas, ķīmijas skolotāja
Elita Bērziņa – logopēde
Lana Bikavniece – vizuālās mākslas skolotāja
Anita Birnbauma – angļu valodas skolotāja
Lelde Blūma – sākumskolas skolotāja
Kaspars Brauns – deju skolotājs
Santa Brovacka – sākumskolas skolotāja
Jānis Būmanis – vēstures skolotājs
Rita Caunīte – matemātikas skolotāja
Kristīne Cimdiņa – bibliotekāre
Matīss Circenis- zēnu kora diriģents
Dita Damberga – sākumskolas skolotāja
Jūlija Demakova – franču valodas skolotāja
Māra Dibranča – matemātikas skolotāja
Emīls Dreiblats – mūzikas skolotājs
Ligita Einika – sākumskolas skolotāja
Linda Ērmane – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Laura Freiberga – angļu valodas skolotāja
Ilona Gargažina – franču valodas skolotāja
Alise Gau – franču valodas skolotāja
Rasma Grosena – bibliotekāre
Mareks Ignatjevs – informātikas, datorikas skolotājs
Ieva Jundze – deju skolotāja
Nora Kalniņa – vidusskolas kora diriģente
Vineta Kantāne – politikas un tiesību skolotāja
Solanža Boržeza Anriota Karlauskis – franču valodas skolotāja
Gundega Kimbare – sākumskolas skolotāja
Vineta Klauža – sākumskolas skolotāja
Vitnija Kokoreviča – informātikas, datorikas skolotāja
Ira Krēsliņa – sociālā pedagoģe
Tatjana Kunda – angļu valodas skolotāja
Diāna Ķezbere – franču valodas skolotāja
Sigita Lauga – matemātikas skolotāja
Inese Lāčauniece – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Normunds Legzdiņš – psihologs
Velga Līce – teātra pulciņa vadītāja
Inga Lūse – sākumskolas skolotāja
Irina Makarova – franču valodas skolotāja
Aina Mekone – sākumskolas skolotāja
Dace Melvere – mūzikas skolotāja
Žanna Mironova – franču valodas skolotāja
Ināra Misāne – vēstures skolotāja
Inta Murāne – franču valodas skolotāja
Daniels Dāvis Ore – matemātikas skolotājs
Renāte Ozoliņa – dabaszinību skolotāja
Evija Pakalne – sporta skolotāja
Gita Pērkone – sporta skolotāja
Ņina Pirha – krievu valodas skolotāja
Mārcis Pliens – sporta skolotājs
Viktorija Prokofjeva – angļu valodas skolotāja
Liene Purgaile – matemātikas skolotāja
Anna Radzihovska – angļu valodas skolotāja
Evija Ringača – speciālā pedagoģe
Brigita Rozentāle – angļu valodas skolotāja
Evija Rozentāle – mājturības un tehnoloģiju skolotāja
Inese Roziņa – ģeogrāfijas skolotāja
Maija Ruķere – bioloģijas skolotāja
Natālija Servo – franču valodas skolotāja
Lita Silova – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Anna Skopinceva – franču valodas skolotāja
Kristīne Smirnova – angļu valodas skolotāja
Olga Sokolova – krievu valodas skolotāja
Linda Svilpe – franču valodas skolotāja
Biruta Šķēle – matemātikas, dabaszinību skolotāja
Nadežda Teļminova – krievu valodas skolotāja
Ainārs Tomašs – sporta skolotājs
Inga Treice – sākumskolas skolotāja
Iveta Trope – sākumskolas skolotāja
Daina Turlā-Pastare – franču valodas skolotāja
Kristīne Užbale – mūzikas skolotāja
Iveta Vīduša – latviešu valodas un literatūras skolotāja
Zane Zvirgzdiņa – sākumskolas skolotāja