LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Skolas darbinieki

2014./2015. mācību gads

Valodu jomas skolotāji

Angļu valoda

IMG_6092

1.rindā no kreisās – Tatjana Kunda, Brigita Rozentāle, Marija Gailīte

2.rindā – Anita Birnbauma, Sanita Dragone, Silvija Bērziņa, Santa Iesmiņa, Vineta Rūtenberga

Franču valoda

IMG_6111_plus[1]

1.rindā  Evi Daga – Krūmiņa, Mārīte Alksniņa, Laura Leklīša (Laura Le Cleach), Inta Murāne

2. rindā Laura Kampenusa, Diāna Ķezbere,Vija Jermakova, Vineta Rūtenberga, Betija Kokoreviča

Franču valodu māca arī Liene Apīne – Birkmane, Jūlija Demakova, Ilona Gargažina,  Solanža Karlauskis (Solange Borges Hanriot Karlauskis),  Irina Makarova

Krievu valoda

IMG_6069

Ņina Pirha, Olga Sokolova

Latviešu valoda

IMG_6249

Lita Silova, Jolanta Babrāne, Iveta Vīduša, Signe Ābola, Inese Lāčauniece

Tehnoloģiju un zinātņu pamatu skolotāji

IMG_6146

1. rindā  Biruta Šķēle (fizikas skolotāja), Dace Bērziņa (ķīmijas skolotāja), Ilze Konuševska (matemātikas, ekonomikas skolotāja), Māra Dibranča (matemātikas skolotāja)

2. rindā Inese Roziņa (ģeogrāfijas, sociālo zinību skolotāja), Maija Ruķere (bioloģijas, dabaszinību skolotāja), Rita Caunīte (matemātikas skolotāja), Dzintra Ķīse (matemātikas skolotāja)

Mareks Ignatjevs (informātikas skolotājs), Ivars Jacis (informātikas skolotājs), Astrīda Klauža (dabaszinību skolotāja), Biruta Vīksna (matemātikas skolotāja)

Jomas „Cilvēks un sabiedrība” skolotāji

IMG_6058

Aija Kļaviņa (vēstures skolotāja), Evi Daga – Krūmiņa (filozofijas skolotāja), Ināra Misāne (vēstures skolotāja)

 Didzis Gaismiņš  (mājturības un tehnoloģiju  skolotājs), Kaspars Zellis (politikas skolotājs)

Sporta skolotāji

IMG_6223

Evija Pakalne, Gita Pērkone, Mārcis Pliens, Ainārs Tomašs

Sākumskolas skolotāji

IMG_6144

1. rindā Gundega Kimbare,Inga Treice, Kristīne Jukša, Inga Lūse

2. rindā Aina Mekone, Andris Krieķis, Ligita Einika, Vineta Klauža

Sākumskolā strādā arī Līga Dūmiņa, Māra Kalniņa

MĀKSLAS JOMAS un Interešu izglītības skolotāji

IMG_6128

Evija Rozentāle (kultūras vēstures, mājturības skolotāja), Velga Līce (teātra pulciņa vadītāja), Kristīne Užbale (mūzikas skolotāja), Lana Bikavniece (vizuālās mākslas skolotāja)

Anete Antrope (hip – hop deju skolotāja),  Liene Batņa (mūzikas skolotāja), Kārlis Berkolds (elektronikas pulciņa vadītājs), Kaspars Brauns (deju skolotājs),Ināra Freimane (kora vadītāja), Sanita Glazenburga (kora koncertmeistare), Māris Lasmanis (dejošanas pulciņa koncertmeistars), Iveta Pētersone-Lazdāne (deju skolotāja), Jānis Veļičko (mūzikas skolotājs)

Skolas darbinieki

Andra Krastiņa –  lietvedības pārzine

Rasma Grosena  –  bibliotekāre

Silvija Sebre  – laborante  franču bibliotēkā