LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Liceja vadība

RFL-skolotaji

Vineta Rūtenberga

direktore, angļu valodas, franču valodas  skolotāja
Dr. philol.

 

RFL-skolotaji

Aija Kļaviņa

direktores vietniece izglītības jomā, vēstures skolotāja
Mg. hist.

Sanita Dragone

direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja
Mg.paed.

 

RFL-skolotaji

Māra Kalniņa

direktores vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja
Mg. paed., Mg.hrm.

 Ilze Mateviča

direktores vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja
Mg. paed.

RFL-skolotaji

Ivars Jacis

direktores vietnieks izglītības jomā, informātikas skolotājs
Mg. phys.

 

 RFL-skolotaji

Didzis Gaismiņš

direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos, mājturības ( zēniem) skolotājs
Mg. paed.

 

 

Andriga Lozda

direktores vietniece audzināšanas jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Mg.paed.

Liceja vadībai pieņemšanas laiks pēc pieraksta, saskaņojot ar sekretāri – lietvedi pa tālruni 67372949.