LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Liceja vadība

Vineta Rūtenberga

direktore, angļu valodas, franču valodas  skolotāja
Dr. philol.

Aija Kļaviņa

direktores vietniece izglītības jomā, vēstures skolotāja
Mg. hist.

Sanita Dragone

direktores vietniece izglītības jomā, angļu valodas skolotāja
Mg.paed.

Māra Kalniņa

direktores vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja
Mg. paed., Mg.hrm.

 Ilze Mateviča

direktores vietniece izglītības jomā, sākumskolas skolotāja
Mg. paed.

Ivars Jacis

direktores vietnieks izglītības jomā, informātikas skolotājs
Mg. phys.

Didzis Gaismiņš

direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos, mājturības ( zēniem) skolotājs
Mg. paed.

Andriga Lozda

direktores vietniece audzināšanas jomā, latviešu valodas un literatūras skolotāja

Mg.paed.

Liceja vadībai pieņemšanas laiks pēc pieraksta, saskaņojot ar sekretāri – lietvedi pa tālruni 67372949.