LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Atrašanās vieta

JURIDISKĀ ADRESE  - Krišjāņa Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013 

E-pasts: rfl@riga.lv

K. Valdemāra iela 48, Rīga, LV-1013; tālrunis 67474156; 

Vineta Rūtenberga, direktore

Aija Kļaviņa, direktores vietniece izglītības jomā

Sanita Dragone, direktores vietniece izglītības jomā, tālrunis 67474158

Evi Daga-Krūmiņa, direktores vietniece audzināšanas jomā

Didzis Gaismiņš, direktores vietnieks saimnieciskajos jautājumos

Vēsma Stelpe, medicīnas māsa, tālrunis 67474162

Liceja dežurants, tālrunis 67474163

Sociālais pedagogs un psihologs, tālrunis 67474164

 

Mēness iela 8, Rīga, LV-1013; tālrunis 67501623

 

Māra Kalniņa, direktores vietniece izglītības jomā, tālrunis 67501623

Ilze Mateviča, direktores vietniece izglītības jomā,  tālrunis 67501622

Iveta Pētersone-Lazdāne, direktores vietniece interešu izglītības jomā

Māris Brants, saimniecības pārzinis, tālrunis 67501625

Elga Kliesmete, medicīnas māsa, tālrunis 67501624

Liceja dežurants, tālrunis 67372954