LAT FRA ENG

Vārda svētki:

 Izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodu – franču) programma

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena (valodu – angļu) programma

Vispārējās vidējās izglītības  matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programma

 vispārĒJās PamatizglītĪbas programma

Licejā 1. – 9. klasē tiek īstenota Vispārējās pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmas valodu programma (programmas kods- 21012111). Šajā programmā skolēni no pirmās klases apgūst franču valodu, no trešās klases – angļu valodu.