LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Informācija par skolēnu uzņemšanu Rīgas Franču liceja 10. klasēs 2019./2020. mācību gadā

  1. Pretendentu pieteikšanās iestājpārbaudījumam.

Pieteikšanās notiks elektroniski no 2019. gada 25. aprīļa līdz 10. maijam RFL mājas lapā. Pretendenti izvēlas izglītības programmas (ar programmām var iepazīties RFL mājas lapā). Reģistrācijai ir informatīvs raksturs, dalībnieka kods tiks piešķirts, ierodoties uz iestājpārbaudījumu.

  1. Iestājpārbaudījumu norise.

Iestājpārbaudījums notiek  2019. gada 11. maijā Rīgas Franču licejā,                   K. Valdemāra ielā 48, plkst. 10.00. Iestājpārbaudījuma programma pielikumā. Līdzi jābūt personu apliecinošam dokumentam un pirmā semestra liecībai.

  1. Rezultāti.

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programma

  1. Uzņemšana.

Ieteikumu par uzņemšanu publicēs RFL mājas lapā, norādot pretendenta kodu un iestājpārbaudījumā iegūtos punktus. Ar pretendentu sazināsies elektroniski par iespēju mācīties konkrētā izglītības programmā. Papildus publicēs to pretendentu kodu sarakstu, kuriem piedāvāts statuss “rezerve” – pretendenti, kuri saņems piedāvājumu iestāties RFL, ja kāds no uzņemšanai ieteiktajiem pretendentiem atteiksies no piedāvājuma.

  1. Dokumentu pieņemšana.

Pretendentiem, kuri saņēmuši uzaicinājumu iestāties RFL, dokumenti jāiesniedz   2019. gada 17., 18. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 16.00, uzrādot personu apliecinošu dokumentu. Iesniedzamie dokumenti:

  • apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopija, uzrādot oriģinālu;
  • vecāku iesniegums, kuru aizpilda uz vietas;
  • medicīnas karte (ja skola ir izsniegusi);

Ja 2019. gada 17., 18. jūnijā līdz plkst. 16.00 kāds no uzņemšanai ieteiktajiem pretendentiem dokumentus nebūs iesniedzis vai savlaicīgi RFL oficiālajā epastā rfl@riga.lv brīdinājis par to, ka norādītajā datumā nevar ierasties, bet vēlas mācīties RFL, piedāvājums tiks izteikts pretendentam ar statusu “rezerve” iegūto punktu secībā.

  1. Informācija RFL mājas lapā vai pa telefonu 67474157.


Izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības programmas

Vispārējās vidējās izglītības humanitārā un sociālā virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības  matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Vispārējās vidējās izglītības profesionālā virziena programma

vispārĒJās PamatizglītĪbas programma

Licejā 1. – 9. klasē tiek īstenota Vispārējās pamatizglītības humanitārā un sociālā virziena programmas valodu programma (programmas kods- 21012111). Šajā programmā skolēni no pirmās klases apgūst franču valodu, no trešās klases – angļu valodu.