LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Par nekustamā īpašuma Rīgā, Mēness ielā 8(iznomājamā platība 42.6 m²), būves kadastra apzīmējums 0100 026 0119 001, nomas līgumu.

01.02.2019. Rīgas Franču licejs noslēdza nekustamā īpašuma Rīgā, Mēness ielā 8 (iznomājamā platība 42.6 m²), būves kadastra apzīmējums.
0100 026 0119 001, nomas līgumu ar SIA “EP Juridiskie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr. 40103679871, nomas maksa – EUR 208,74 mēnesī, ar termiņu līdz 31.01.2025.