LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Atbalsta personāls

Psihologs Normunds Legzdiņš

Pirmdiena     12.00 – 18.00

Otrdiena        9.00 – 17.00

Trešdiena      10.00 – 18.00

Ceturtdiena   9.00  – 17.00

Piektdiena     9.00 – 15.00

Sociālā pedagoģe Ira Krēsliņa
Pirmdiena      9.00 – 17.00

Otrdiena        9.00 – 17.00

Trešdiena      10.00 – 16.00

Ceturtdiena   9.00 -17.00

Piektdiena     12.00 – 18.00

Logopēde Elita Bērziņa

Pirmdiena       9.00 – 15.00

Otrdiena         8.00 – 15.00

Trešdiena       8.00 – 14.00

Ceturtdiena    8.00 – 15.00

Piektdiena      8.00 – 14.00

Speciālā pedagoģe Evija Ringača

Pirmdiena      8.00 – 16.00

Otrdiena        10.00 – 18.00

Trešdiena      8.00 – 16.00

Ceturtdiena   8.00 – 16.00

Piektdiena     8.00 – 16.00

Medicīnas māsa Elga Kliesmete

Pirmdiena       8.00 – 17.00

Otrdiena        8.00 – 16.00

Trešdiena      9.00 – 16.00

Ceturtdiena    9.00 -18.00

Piektdiena      9.00 – 16.00