LAT FRA ENG

Vārda svētki:

Rīgas Franču licejs ir Rīgas pašvaldības dibināta un Rīgas Izglītības, kultūras un sporta departamenta padotībā esoša vispārējās izglītības iestāde, kas īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas.
Licejs dibināts 1921.gadā, un ir vienīgā skola Latvijā, kurā ir iespējams padziļināti apgūt franču valodu 12 gadus.
Lai veicinātu franču valodas apguvi, licejs ilgstoši sadarbojas ar Francijas vēstniecību, kā arī ar Francijas institūtu Latvijā. Skolotājiem tiek piedāvāta iespēja stažēties Francijā, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes franču valodas mācīšanā. Katru gadu licejā notiek arī Latvijas franču valodas skolotāju seminārs.

Ik gadu skolēni piedalās dažādos pasākumos Frankofonijas nedēļas ietvaros (dzejoļu, dziesmu, diktātu rakstīšanas konkursā u.c.), ko organizē licejs kopā ar frankofono valstu (Kanādas, Beļģijas, Šveices, u.c.) vēstniecību pārstāvjiem Latvijā, kā arī apmeklē dažādus pasākumus ārpus skolas. Pamatskolas un vidusskolas skolēniem tiek dota iespēja piedalīties skolēnu apmaiņas braucienos un koncertēt Francijā. Lai pārbaudītu savas franču valodas zināšanas, katru gadu tiek organizēta franču valodas olimpiāde. Pirmās vietas ieguvējs vidusskolēnu grupā balvā saņem ceļojumu uz Franciju, ko piedāvā Francijas institūts.

Tiek domāts arī par to, lai skolas vide radītu interesi apgūt franču valodu. Ir iekārtots mācību kabinets „Franču māja”, bet sākumskolas gaitenī izveidota Puķu iela.

Licejam ir sava simbolika (karogs, emblēma, skolēna formastērps), un ik gadu tiek piešķirta liceja pirmā direktora Augusta Leimaņa vārdā nosauktā stipendija.

Katru gadu tiek izdota literārā gadagrāmata “Ausainais”.

 Direktore Vineta Rūtenberga